Yrittäjä: Näin YEL-vakuutus turvaa, jos sairastut

Moni yrittäjä kokee, että hänellä ei ole varaa sairastaa. Erityisen hankalaa on yksinyrittäjällä, sillä sairauden iskiessä ei ole tuuraajaa. Yritystoiminta seisoo paikallaan eikä synny tulosta. Onneksi myös yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa, joka paikkaa ansionmenetystä sairastamisen ajalta.

YEL-vakuutuksen monipuolisuudesta kertovan juttusarjan toisessa osassa Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén kertoo, mitä hyötyä YEL-vakuutuksesta on yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä.

Yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan YEL-työtulon mukaan

Kela laskee yrittäjän sairauspäivärahan määrän viimeksi vahvistetun verovuoden YEL-työtulon mukaan. Vuonna 2019 alkavan sairauspäivärahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL- työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Jos YEL-työtulo on ollut vähintään 20 prosenttia korkeampi sairautta edeltävien kuuden kuukauden ajan, yrittäjä voi pyytää, että sairauspäivärahan perusteena käytetään työtuloa siltä ajalta.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

− YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä. Jos työskentelee työntekijänä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa ilman YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, neuvoo Sandén.

Työkyvyn heiketessä apua ammatillisesta kuntoutuksesta

Kelan sairauspäiväraha auttaa yrittäjää lyhytkestoisen työkyvyttömyyden sattuessa kohdalle. Joskus työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy eikä nykyisissä työtehtävissä jatkaminen ei ole enää mahdollista. Tällöin YEL-vakuutetulla yrittäjällä on mahdollisuus hakea apua ammatillisesta kuntoutuksesta tai hakea työkyvyttömyyseläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen on mahdollista jo ennen sairauspäivärahakauden alkamista, eikä hakeminen kuntoutustuen aikanakaan ole vielä liian myöhäistä.

− Silloin tällöin kuulee yrittäjiltä, että he mieluummin sijoittavat tai säästävät itse eläkepäiviä varten kuin maksavat työeläkevakuutusmaksuja. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa kauanko säästöjä ehtii kerätä, kun sairaus tai työkyvyttömyys osuukin kohdalle. YEL-vakuutusta ei pitäisikään ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on vakuutus myös ennen eläkeikää, Sandén kertoo.

Yrittäjä määrittelee sosiaaliturvansa tason itse

Yrittäjä on palkansaajaan nähden ainutlaatuisessa asemassa, sillä hänellä on sekä vapaus että vastuu määritellä oman sosiaaliturvansa taso. Jos yrittäjä sairastuu vakavasti, YEL-työtulo vaikuttaa Kelan sairauspäivärahan lisäksi myös kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

− Onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen yrittäjä ymmärtää YEL-työtulon vaikutuksen ja huomioi sen oman työtulonsa määrittelyssä, korostaa Sandén.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai Yrittäjän mobiili -sovelluksella. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

Lue miksi YEL-työtulo kannattaa pitää oikealla tasolla koko työuran ajan >

Lue miten YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaan ja turvaa perheen tulevaisuuden >

Lue miten YEL-vakuutus vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan >

Katso video YEL-vakuutuksen vaikutuksista yrittäjän sosiaaliturvaan >

Etkö ole vielä Elon asiakas? Lue lisää ja ota YEL-vakuutus Elosta >