Yrittäjä: Miten YEL-vakuutus turvaa, jos jäät työttömäksi?

Moni yrittäjä pohtii, miten työttömyyskassan tai Kelan päivärahat lasketaan yrittäjille. YEL-vakuutuksen työtulon suuruus vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yrittäjän onkin tärkeää pitää YEL-työtulo oikealla tasolla koko työuran ajan.

YEL-vakuutuksen monipuolisuudesta kertovan juttusarjan viimeisessä osassa Elon asiakaspalvelupäällikkö Heta Virkki kertoo, miten YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan.

Päivärahojen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttyminen

YEL-vakuutuksen työtulon suuruus vaikuttaa siihen, onko yrittäjällä oikeus työttömyysetuuteen. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan (Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT) maksamaan ansiopäivärahaan, jos hän täyttää työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, jos yrittäjän YEL-työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa vuonna 2020 ja hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana. Jos työssäoloehto ei täyty, yrittäjä saattaa kuitenkin olla oikeutettu Kelan maksamaan työmarkkinatukeen. Työmarkkinatuessa on tarveharkinta.

− Yrittäjä ei voi liittyä työttömyyskassan eli SYT:n jäseneksi alle 13 076 euron työtulolla. Työttömyyskassan jäsenen tulee lisäksi itse huolehtia, että myös kassaan ilmoitettu työtulo on ajan tasalla. Työttömyyskassaan ei voi ilmoittaa suurempaa työtuloa kuin YEL-vakuutuksen vahvistettu työtulo on, kertoo Virkki.

YEL-työtulo vaikuttaa suoraan työttömyysturvan määrään

Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan määrä perustuu yrittäjän vahvistettuun YEL-työtuloon. Kelan maksama peruspäiväraha on puolestaan 33,66 € päivässä riippumatta YEL-työtulon suuruudesta. Työttömyyskassan jäsenten ansiosidonnainen päiväraha lasketaan pääsääntöisesti sen YEL-työtulon perusteella, joka yrittäjällä on ollut 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä.

− Tämän vuoksi YEL-työtulo on syytä pitää oikealla tasolla jatkuvasti. Juuri ennen työttömyyttä tehdyllä työtulomuutoksella on hankala vaikuttaa ansiopäivärahan suuruuteen. Kannattaa muistaa, että työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta, YEL-vakuutusmaksu lasketaan suoraan työtulosta, eikä YEL-työtuloa voi muuttaa takautuvasti. Lisäksi työssäoloehdon täyttymistä varten työtulon on oltava vähintään 13 076 euroa vuodessa, Virkki neuvoo.

Esimerkkilaskelma ansiopäivärahasta työttömyyskassan jäsenelle, jolla työssäoloehto täyttyy:

  • 13 076 euron vuosityötulolla ansiopäiväraha on arviolta noin 882 euroa kuukaudessa.
  • 24 000 euron vuosityötulolla ansiopäiväraha on arviolta noin 1 290 euroa kuukaudessa.
  • 48 000 euron vuosityötulolla ansiopäiväraha on arviolta noin 2 000 euroa kuukaudessa.

Kelan maksaman peruspäivärahan suuruus on noin 724 euroa kuukaudessa sellaisille yrittäjille, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, mutta joilla työssäoloehto täyttyy. Peruspäiväraha on samansuuruinen YEL-työtulosta riippumatta.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai Yrittäjän mobiili -sovelluksella. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

Lue miksi YEL-työtulo kannattaa pitää oikealla tasolla koko työuran ajan >

Lue miten YEL-vakuutus turvaa yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä >

Lue miten YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaan ja turvaa perheen tulevaisuuden >

Katso video YEL-vakuutuksen vaikutuksista yrittäjän sosiaaliturvaan >

Etko ole vielä Elon asiakas? Lue lisää ja ota YEL-vakuutus Elosta >