Yrittäjä, kiinnostuitko uudesta osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä?

Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen kertoi kuinka yrittäjät ovat kiinnostuneet uudesta eläkelajista.

Eläkeuudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa ja toi mukanaan uuden eläkelajin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Uuden eläkelajin hakemuksia on tullut Eloon helmikuun puoleen väliin mennessä lähes 600 kappaletta. Vertailuna voi käyttää poistunutta osa-aikaeläkettä, jota haki koko viime vuonna noin 600 Elon asiakasta.

– Ensimmäisten viikkojen perusteella vaikuttaa, että osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä on tulossa yrittäjien suosima eläkelaji. Noin 53 prosenttia Eloon tulleista osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksista on yrittäjiltä. Kaikista vakuutetuistamme on yrittäjiä noin 18 prosenttia, kertoo työeläkeyhtiö Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että ikä on vähintään 61 vuotta ja henkilö ei saa eläkkeen alkaessa muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta.

– Miehet ovat olleet selkeästi aktiivisempia osittain varhennetun vanhuuseläkkeen hyödyntäjiä. Eniten, noin 65 prosenttia hakijoista on 61-vuotiaita tai alkuvuonna 61 vuotta täyttäviä. Noin 7 prosenttia hakijoista oli sellaisia, jotka olisivat voineet hakea jo vanhuuseläkkeen maksuun, mutta sen sijaan ovat valinneet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, Seppänen summaa.

Maksuun 25 vai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä?

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi ottaa maksuun jo kertyneestä eläkkeestä 25 tai 50 prosenttia. 25 prosentin eläkkeen voit muuttaa 50 prosentin eläkkeeksi kerran. Muutosta ei voi tehdä toisinpäin.

Jos ottaa osan eläkkeestä maksuun ennen alinta vanhuuseläkeikää, maksuun otettavaan eläkkeenosaan tehdään varhennus. Tämän vuoksi lopullinen vanhuuseläke jää pysyvästi pienemmäksi.

– Tähän mennessä hakeneista yli 90 prosenttia on ottanut maksuun 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä, toteaa Seppänen.

Työskentelyä vai ei?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei eläkelajina vaadi työskentelyn vähentämistä tai päättymistä. Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa, jos yritystoiminta jatkuu. Jos työskentelee eläkkeen rinnalla, siitä karttuu lisää eläkettä, jonka saa maksuun siirtyessään vanhuuseläkkeelle

– Ensivaikutelma on, että osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan työskentelyn rinnalle. Esimerkiksi yrittäjien kohdalla ei näy selkeää piikkiä siinä, että yrittäjätoiminta päättyisi kokonaan tai työskentelyä kevennettäisiin, mikä näkyisi YEL-työtulon pienenemisenä, kertoo Seppänen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke pähkinänkuoressa:

  • Voi ottaa maksuun 61-vuotiaana (alaikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 2025).
  • Edellyttää, että ei ole jo muulla työeläkelain mukaisella eläkkeellä.
  • Maksuun voi ottaa 25 % vai 50 % kertyneestä eläkkeestä.
  • Lykkäys tai varhennus on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa tai ylittää alimman eläkeiän.
  • Voi valita, jatkaako työskentelyä eläkkeen rinnalla. Eläkkeen rinnalla tehdystä ansiotyöstä karttuu lisää eläkettä.
  • Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa vanhuuseläkeikään asti, jos yritystoiminta jatkuu.

Elon asiakkaat saavat arviolaskelman osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä ja sen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä Elon eläkepalvelusta osoitteesta www.elo.fi/elakepalvelu.

Lue lisää 1.1.2017 voimaantulleesta eläkeuudistuksesta osoitteesta www.elo.fi/elakeuudistus.