Yrittäjä ja työnantaja, näitä 5 muutosta et voi ohittaa

Eläkeuudistus toi tammikuun alusta muutoksia työeläketurvaan ja -vakuuttamiseen. Mitä muutos tarkoittaa yrittäjälle, entä mitä työnantajan pitäisi huomioida?

Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara tiivisti eläkeuudistuksen viisi tärkeintä muutosta yrittäjille ja työnantajille.

– Yrittäjän eläketurvaan muutokset vaikuttavat pitkällä aikavälillä eivätkä vaadi välittömiä toimenpiteitä. Muutokset työeläkevakuuttamiseen on kuitenkin syytä huomioida heti vuoden alusta lukien, korostaa eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara Elon eläkeneuvonnasta.

Lue 5 asiaa, jotka kaikkien yrittäjien ja työnantajien tulisi tietää eläkeuudistuksesta.

1. Jo 17-vuotias työntekijä vakuutetaan työeläkevakuutuksella

Työeläkevakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja laski ja työntekijät tulee jatkossa vakuuttaa TyEL-vakuutuksella jo 17 ikävuodesta alkaen. Aiempi ikäraja oli 18 vuotta.
– Muutos on hyvä huomioida varsinkin, jos palkkaa nuoria kesätöihin. Nuori alkaa siis myös kartuttaa eläkettä jo 17-vuotiaana tekemästään työstä, Satu Saulivaara kertoo.

Yrittäjien YEL-vakuuttamisen alaikäraja on jatkossakin 18 vuotta.

2. Työeläkevakuuttamisen yläikäraja nousee asteittain

Työsuhteet ja yrittäjätoiminta tulee vakuuttaa ja niistä karttuu eläkettä aina vakuuttamisen yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun saakka. Jos työntekijä tai yrittäjä on syntynyt vuonna 1957 tai aikaisemmin, vakuuttamisen yläikäraja säilyy aikaisemmassa 68 vuodessa. Nuoremmilla ikäluokilla yläikäraja nousee asteittain: yläikäraja on 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä ja 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

3. Vakuutusmaksussa huomioitava eri ikäluokat vuoden 2025 loppuun saakka

Työntekijä maksaa osan työeläkemaksustaan siten, että työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä. 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus ja yrittäjien YEL-vakuutusmaksu on 1,5 prosenttiyksikköä muita ikäluokkia korkeampi siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saakka.

– Työnantajien tulee huolehtia, että 53–62-vuotiaiden työntekijöiden palkasta pidätetään korkeampi eläkemaksu, Saulivaara muistuttaa.

4. Eläkkeen karttuminen muuttui

Eläkettä karttuu nyt iästä riippumatta 1,5 prosenttia vuosiansioista tai yrittäjän YEL-työtulosta. Vuoden 2025 loppuun asti 53–62-vuotiaat saavat kuitenkin korkeampaa 1,7 prosentin vuotuista eläkekarttumaa.

Työskentelystä yli alimman eläkeiän palkitaan jatkossa 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella. Lykkäämällä eläkkeelle jäämistä esimerkiksi vuodella karttunutta eläkettä korotetaan pysyvästi 4,8 prosentilla.

– Yrittäjille YEL-vakuutuksen työtulon pitäminen oikealla tasolla koko työuran ajan on entistäkin tärkeämpää. Aikaisempi yli 63-vuotiaiden 4,5 prosentin superkarttuma jää pois, jolloin eläkkeen parantaminen työuran loppuvuosina ei välttämättä onnistu jatkossa yhtä hyvin. Lisäksi kannattaa muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa laajasti muuhunkin yrittäjän sosiaaliturvaan, Saulivaara kertoo.

5. Eläkkeelle uusilla säännöillä

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 63 vuodesta asteittain vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään, ja se vahvistetaan lähempänä eläkeikää. Oman tulevan eläkeikänsä tai arvion siitä voi tarkistaa osoitteesta www.elo.fi/elakeika.

Eläkeuudistus toi kaksi uutta eläkelajia: Jatkossa vanhuuseläkettä voi halutessaan ottaa osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä maksuun 25 tai 50 prosenttia jo 61-vuotiaana. Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos raskaassa työssä tehtyä työuraa on jatkunut 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnetään 1.2.2018 alkaen.

Sen sijaan osa-aikaeläke poistuu uusien eläkelajien myötä.

– Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnetään 1.1.2017 alkaen, mutta voimassa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat kuitenkin ennallaan, Saulivaara toteaa.

Tarvitsetko lisätietoja eläkeuudistuksesta?

Kysy lisää Elon asiakkaiden eläkeneuvonnasta, puh. 020 694 726 tai vakuutuspalveluista, puh. 020 694 730
Löydät lisää tietoa eläkeuudistuksesta myös osoitteesta www.elo.fi/elakeuudistus.