YEL-vakuutus on monipuolisempi kuin uskotkaan

YEL-vakuutus on yrittäjän turvaverkko ja vaikuttaa suoraan sosiaaliturvaan muun muassa työttömyydessä, perhettä perustaessa, sairastuessa ja eläkkeelle jäädessä. YEL-vakuutuksen työtulo on eläkkeen lisäksi monen sosiaalietuuden perusteena, sillä Kela käyttää YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa.

− Tämän takia on tärkeää, että YEL-työtulo on oikean suuruinen. YEL-työtulo on usein liian matala suhteessa todellisiin tuloihin. Vaarana on, että yrittäjän eläke- ja muu sosiaaliturva jää riittämättömäksi eikä vakuutus annakaan oletettua turvaa, selittää työeläkeyhtiö Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén.

Työeläke kertyy koko työuran ajan

Eläkettä alkaa karttua yrittäjille 18-vuotiaana ja eläkettä karttuu voimassaolevan lainsäädännön mukaan kaikenikäisille 1,5 % ansioista eli YEL-työtulosta vuodessa. Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille siirtymäaikana vuosina 2017–2025 karttuu eläkettä 1,7 prosenttia työtulosta vuodessa.

− Työntekijänä tehdystä työstä karttuu työeläkettä samojen karttumaprosenttien mukaan kuin yrittäjänä tehdystä työstä. Molemmat työt kartuttavat tulevaa eläkettä myös samanaikaisesti, Sandén kertoo.

YEL-työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa

YEL-työtulon on vastattava vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekemään palkatulle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle. Työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos yrityksessä. Yrittäjän nostama rahapalkka ei välttämättä vastaa hänen työpanostaan. Yrittäjä voi esimerkiksi verotuksellisista syistä ottaa palkkansa pääomatuloina tai yrityksellä ei ole mahdollisuutta maksaa hänelle rahapalkkaa. YEL-työtulo ei liity myöskään suoraan yritystoiminnan kannattavuuteen. Todellisten tulojen tilapäiset vaihtelut eivät vaikuta YEL-työtulon määrään. Vuonna 2020 YEL-työtulon yläraja on 180 750,00 euroa ja alaraja on 7 958,99 euroa.

− Uudella yrittäjällä on usein hankaluuksia arvottaa omaa työpanostaan, kun yritystoiminta on vielä alussa. Apuna työtulon määrittelyyn voi käyttää erilaisia toimialakohtaisia palkkatilastoja tai vaikkapa soittaa Elon asiakaspalveluun, jossa ratkomme näitä pulmia päivittäin, vinkkaa Sandén.

Voiko työtuloa korottaa vasta lähempänä eläkeikää?

Monelle 30-vuotiaalle työeläke tuntuu varmasti kaukaiselta asialta ja pakollinen YEL-vakuutusmaksu tuntuu vain laskulta.

− YEL-työtulon pitäminen oikealla tasolla koko työuran ajan on nykyisin entistäkin tärkeämpää, sillä vasta viimeisiksi työvuosiksi oikealle tasolle korotettu työtulo ei välttämättä ehdi kerryttämään haluttua eläkettä. Aiempi yli 63-vuotiaiden 4,5 % superkarttuma poistui ilman siirtymäaikaa vuoden 2016 lopussa, Sandén selventää.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai Yrittäjän mobiili -sovelluksella. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

Lue miten YEL-vakuutus turvaa yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä >

Lue miten YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaan ja turvaa perheen tulevaisuuden >

Lue miten YEL-vakuutus vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan >

Katso video YEL-vakuutuksen vaikutuksista yrittäjän sosiaaliturvaan

 

Edit: artikkeliin päivitetty vuoden 2020 työtulorajat 25.6.2020.