Virkistä muistiasi

Kognitiivinen työergonomia

Aivojen kapasiteetti on rajallinen. Pystymme keskittymään kerrallaan vain yhteen asiakokonaisuuteen, mutta työtehtävät vaativat usein enemmän. Kiinnittämällä huomiota kognitiiviseen ergonomiaan voit parantaa omaa työhyvinvointiasi.

Sähköposteja kilahtelee tuon tuosta, työkaverit kyselevät kuulumisia ja monta hommaa pitää saada samaan aikaan valmiiksi – työpäivät ovat helposti sirpaleisia. Näitä erilaisia häiriöitä kutsutaan kognitiiviseksi kuormitukseksi, koska ne vaativat muistilta ja havaintokyvyltämme ylimääräistä huomiota.

– Kognitiivisessa ergonomiassa lähdetään siitä, että hyvällä työn suunnittelulla saadaan yksilön kuormitus kohtuulliselle tasolle, sanoo Virpi Kalakoski, Työterveyslaitoksen erikoistutkija.

Yksilön kognitiiviseen toimintakykyyn kuuluvat kaikki kognitiiviset taidot, kuten havaintokyky, oppiminen ja muisti. Ihminen tarvitsee kognitiivista kuormitusta sopivissa määrin, aivan kuten keho tarvitsee fyysistäkin kuormitusta. Liika on kuitenkin aina liikaa.

Liiallinen kuormitus lisää ärtymystä

Liiallisen kognitiivisen kuormituksen seurauksena työteho laskee ja mieli harhailee helpommin asiasta toiseen.

– Ärsyyntyneisyys, työvirheiden lisääntyminen ja tunne siitä, ettei töistä selviydy millään, ovat kuormittumisen merkkejä. Joskus työkaverit saattavat huomata nämä hiljaiset signaalit ennen kuin itse, toteaa Pia Aulaskoski, Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö.

Kognitiivista kuormitusta lisää erityisesti työn keskeytyminen.

– Joka kerta, kun työtehtävä keskeytyy ja siihen tarvitsee palata takaisin, kuluu ylimääräistä aikaa. Tutkimusten mukaan montaa asiaa samanaikaisesti tekevät työntekijät suoriutuvat kognitiivisissa testeissä, kuten muisti- ja tarkkaavaisuustehtävissä, huonommin kuin yhteen asiaan keskittyvät työntekijät, Kalakoski selventää.

Keskeytysten lisäksi esimerkiksi ristiriitaiset työohjeet aiheuttavat tarpeetonta nihkeyttä työnteossa.

– Ihmisen on vaikea tehdä tehokkaita päätöksiä, jos aika menee ohjeiden selvittämiseen. Ohjeiden vanhentuminen tai vaikeus löytää niitä hankaloittavat työntekoa entisestään, Kalakoski sanoo.

Uuden opettelu uuvuttaa aivoja

Uusien asioiden oppimista pidetään töissä itsestäänselvyytenä. Jatkuvasti uudistuvat tietojärjestelmät, laitteet ja prosessit on osattava ottaa haltuun, jotta oma työnteko voi jatkua sujuvana. Oikeasti oppiminen vaatii aivoilta ponnistelua, ja jokainen yksilö oppii asiat eri tahtia.

– Esimerkiksi koulutukset valuvat hukkaan, jos työntekijät eivät pääse heti hyödyntämään oppejaan. Ihminen unohtaa nopeasti sellaiset asiat, joita hän ei käytä, Kalakoski toteaa.

Tarpeeton kognitiivinen kuormitus on yrityksen näkökulmasta haitallista. Työntekijät, jotka kokevat työtyytyväisyyden hyväksi, ovat tehokkaampia ja saavat aikaan laadukkaampaa tulosta.

– Luovat ja innovatiiviset ajatukset eivät synny tiukoilla aikatauluilla tai resursseilla. Ne vaativat joustavuutta ja luovuutta, Aulaskoski toteaa.

Kognitiivisen ergonomian kohentaminen on tärkeää, sillä se auttaa jaksamaan paremmin sekä töissä että vapaa-ajalla. Kun töihin saa keskittyä, muisti toimii näppärämmin ja töiden teko sujuvoituu. Oman kognitiivisen ergonomian kohentaminen kannattaa aloittaa työpäivän jäsentämisestä.

Tässä ensimmäiset askeleet kognitiivisen ergonomian kohentamiseen:

 1. Suunnittele etukäteen
  – Lähtökohtaisesti työpäivä kannattaa aloittaa suunnittelulla. Luo lista, joka sisältää kolmesta viiteen tärkeää asiaa, jotka sinun tulee päivän aikana saada tehdyksi. Työn priorisointi päivien, viikkojen ja kuukausien tasolla auttaa hallitsemaan työtaakkaa.
 2. Tunnista omat vahvuudet
  – Kun tunnistat, milloin olet itse tehokkaimmillasi, voit sijoittaa vaativimmat tehtävät siihen ajankohtaan. Rutiinitehtäviä voit hoitaa myös silloin, kun keskittyminen ei ole parhaimmillaan. Rutiinitehtäviin keskittymistä voi auttaa instrumentaalisen musiikin kuuntelu.
 3. Tauota tehokkaasti
  Työpäivän aikana kannattaa kiinnittää huomiota myös taukoihin. Ennen kuin siirtyy tehtävästä toiseen, on hyvä pitää pieniä mikrotaukoja. Palautuminen työpäivän aikana on tärkeää mielelle ja se lisää työtehokkuutta.
 4. Poista häiriöt
  Sosiaalisen median, sähköpostin ja erilaisten työtehtävien välillä poukkoilu kannattaa lopettaa. Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Tällöin virheiden määrä työnteossa vähenee.
 5. Käytä apuvälineitä
  Muistin tukena töissä toimivat kirjalliset työohjeet, jotka vähentävät kognitiivista kuormitusta ja auttavat käyttämään uusia järjestelmiä.
  – Voit myös käyttää muistin apuvälineinä listoja ja kalenterimuistutuksia töiden järjestelyssä.
 6. Laadi selvät pelisäännöt
  Avokonttorissa akustiikkaratkaisut, taustaääni ja eri tarkoituksiin luodut työtilat luovat joustavuutta, jonka avulla yksilöt voivat valita itselleen sopivan työtilan erilaisia tehtäviä varten. Usein auttaa, että sovitaan työyhteisössä yhteisiä pelisääntöjä, kuten että aamupäivät ovat keskittymisaikaa, ja iltapäivällä voi tehdä muita tehtäviä. Avotoimistossa kuulokkeiden pitäminen päässä voi toimia signaalina siitä, että ihminen tekee keskittymistä vaativaa tehtävää, eikä häntä saa häiritä.