Vaali näitä ominaisuuksia: 5 tulevaisuuden työelämän valttikorttia

Lue kaunokirjallisuutta, panosta yhteistyöhön, anna aivojen olla joutilaana. Kovien arvojen sijaan on aika keskittyä niihin ihmisen piirteisiin, joita koneet eivät pysty voittamaan. Valjasta aivojesi parhaat puolet käyttöön.

Työ ei lopu tekemällä, ei nyt, eikä tulevaisuudessa. Työkalut muuttuvat, työympäristöt muuttuvat, mutta työ itsessään tulee aina olemaan olemassa, koska työtä tehdään aina inhimillisiin tarpeisiin.

Teoksessa Aivot työssä (Otava, 2018) aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi huomauttavat, että jokaisen työn takana on inhimillinen ongelma, joka kaipaa ratkaisua. Emme tee töitä koneiden tai teknologian, vaan toistemme vuoksi. Saarikivi kirjoittaa: ”Ihmisen kognitio on parhaimmillaan silloin, kun sitä käytetään yhteiseen hyvään, yhteisten ongelmien ratkomiseen ja muiden auttamiseen”.

Automatisaatio ja robotit ovat neljännen teollisen vallankumouksen hedelmiä, joista kannattaa iloita. Nyt on aika, jolloin työmarkkinoilla arvostetaan uniikkia ihmistä.

Mitä ihmiselle jää, kun kone tulee?

Jo koulussa moni luovuttaa suosiolla vaikeiden laskusuoritusten tekemisen taskulaskimelle. Hyväksymme taskulaskimen aivojemme jatkeena. Taskulaskin on meille tuttu ja näemme sen hyödyllisenä työvälineenä. Kyse on rutiinityön siirtämisestä koneelle.

Kun rutiinityö automatisoituu, yhä suurempi osa ihmisen työstä keskittyy ihmisaivoja vaativiin töihin. Ihmisyys on arvossaan tehtävissä, jotka vaativat ongelmanratkaisua, jatkuvaa oppimista, luovuutta, empatiaa tai joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Esimerkiksi työvuorojen suunnittelu niin, että työntekijöiden toiveet otetaan huomioon, vaatii jo luovuutta.

Miten tulevaisuuden ja nykypäivän työelämässä voi loistaa? Aivot työssä -teos listaa viisi inhimillistä taitoa, joihin kannattaa panostaa.

5 ihmisyyden taitoa joilla menestyt työelämässä

 1. Opi oppimaan

Ihmisaivot oppivat nopeasti. Pystymme yleistämään oppimaamme ja sovellamme vaivatta tietoa uusissa tilanteissa. Jatkuva oppiminen ja opin soveltaminen ovat tärkeitä työssä, jossa muutoksia kohdataan tiheästi. Kun työnkuva vaihtuu, nousevat halu ja kyky oppia arvokkaammiksi kuin koskaan. Tällä hetkellä koneet osaavat matkia, mutta ne eivät osaa yleistää oppimaansa.

2. Anna aikaa luovuudelle

Luovuus on kykyä tuottaa yllättäviä, poikkeavia ratkaisuja. Jokainen työ tarvitsee luovaa ajattelua. Luovuus edellyttää mielikuvitusta, jota voi ruokkia esimerkiksi taiteen ja kirjallisuuden keinoin. Aivot tuottavat luovimpia ratkaisuja ollessaan joutokäynnillä. Ruoki luovuutta pitämällä taukoja. Luovuuden ja empatian ansiosta ihminen pystyy tuottamaan toisille ihmisille arvokkaita luovia ratkaisuja.

3. Ole joustava

Kyky tehdä nopeita päätöksiä poikkeustilanteissa on kognitiivisen joustavuuden ansiota. Osaamme arvioida, mitkä poikkeustilanteen piirteet ovat tärkeitä ratkaisuun pääsemiseksi, emmekä tarjoa yhtä ratkaisua jokaiseen tilanteeseen. Toisten ihmisten tunteiden huomioiminen, tehtävien priorisointi ja toimintatavoista poikkeaminen tarpeen tullen ovat nykytyöelämässä tarpeen.

4. Ymmärrä ja tee yhteistyötä

Ihminen on luotu yhteistyöhön. Yhteistyön avulla voimme ratkoa monimutkaisia ongelmia, joihin yhden ihmisen aivot eivät riitä. Tiimityössä työnteon kognitiivinen kuorma jakaantuu ja syntyy luovia ideoita, joita yksi ihminen ei keksisi. Tapa, jolla ymmärrämme toisiamme, on tekoälyn ulottumattomissa.

5. Vaali empatiaa

Empatiakyvyn ansiosta ihminen on paras ymmärtämään, mitä jonkin päätöksen seuraamukset toisille ihmisille ovat. Maailman näkeminen toisen silmin ja hänen tunteidensa huomioon ottaminen työn arjessa on arvokasta. Empatiakykyä voi parantaa esimerkiksi lukemalla kaunokirjallisuutta tai nauttimalla taiteesta.