Uusi sovittelumalli varmistaa, että Clas Ohlsonille on kiva tulla töihin

Kun Clas Ohlson -kauppaketjun työntekijöiltä kysytään oman työyhteisön vahvuuksia, tavallisin vastaus on mukava työporukka.

”Meille on kiva tulla töihin”, HR-päällikkö Katariina Lajunen kertoo. Tästä sai nimensä Clas Ohlsonin uusi, kevään ja kesän 2017 aikana kehitetty työyhteisösovittelumalli. Töihin on kiva tulla -malli antaa 550 hengen työyhteisön esimiehille ja työntekijöille konkreettiset ohjeet ja roolit häiriötilanteiden ratkaisemiseen.

”Malli kertoo selkeästi, kenen tehtävä on puuttua asioihin ja milloin. Kun meidän ei enää tarvitse miettiä, miten edetä, voimme reagoida ongelmiin nopeammin eivätkä ne pääse paisumaan liian suuriksi”, Lajunen kuvailee.

Ennaltaehkäisy ennen kaikkea

Töihin on kiva tulla -mallin pohjana käytettiin Elon Työkykyjohtamisen käsikirjaa, joka painottaa häiriötilanteiden ratkaisemisen lisäksi niiden ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisystä tuli oleellinen osa myös Clas Ohlsonin sovittelumallia.

”Halusin mallin tuovan esiin, kuinka paljon työyhteisön hyvinvointi riippuu meistä kaikista. Yksittäisten työntekijöiden väliset erimielisyydet heijastuvat aina koko työyhteisöön. Kun työyhteisötaidot ovat kunnossa, näitä ristiriitoja syntyy väistämättä vähemmän”, Lajunen selittää.

Malli kehottaa työntekijöitä muun muassa pohtimaan, levittävätkö he ympärilleen positiivista vai negatiivista energiaa. Kuluvan syksyn aikana työyhteisötaitoja käydään läpi workshopeissa, joissa keskustellaan hyvän työyhteisön merkityksestä tiimeittäin ja kannustetaan jokaista miettimään omaa rooliaan.

Avoimesti eteenpäin

Millaisia käytännön ohjeita Clas Ohlsonin sovittelumalli sitten antaa? Lajunen kertoo, että työntekijöitä kehotetaan ottamaan ongelmat heti puheeksi – ensin suoraan häiritsevästi käyttäytyvän työkaverin kanssa. Jos tämä ei auta, mukaan tulee esimies, ja lopulta kuullaan tarvittaessa kaikkia työyhteisön jäseniä. Viime kädessä tueksi voi vielä kutsua työyhteisön ulkopuolisen sovittelijan.

Lajunen haluaa korostaa, että malli on silti paljon enemmän kuin pelkkä ohjeistus. Se on lista yhteisistä pelisäännöistä, joihin kuka tahansa voi vedota. Kun säännöt ovat selvät, kaikki tietävät heti, milloin niitä rikotaan.

”Töihin on kiva tulla -malli kertoo koko porukalle, miten työkavereita kuuluu kohdella ja mikä ei ole sallittua. Se rohkaisee erityisesti nuoria työntekijöitämme, joille epäasiallisen käytöksen tunnistaminen ja siitä kertominen voi olla vaikeampaa kuin kokeneemmille kollegoille.”

Lajunen toivoo, että uuden sovittelumallin myötä Clas Ohlsonilla uskalletaan puhua entistä avoimemmin ja muistetaan oman asenteen merkitys työyhteisön hyvinvoinnille.

”Jos mallista sisäistetään nämä kaksi asiaa, meille on varmasti kiva tulla töihin myös tulevaisuudessa”, hän toteaa.

Näin syntyy sopu: Katariina Lajusen vinkit esimiehille

1. Kannusta työntekijöitä ratkaisemaan ongelmat keskenään ennen kuin ne kehittyvät liian suuriksi.
2. Jos joudut esimiehenä puuttumaan tilanteeseen, tee se heti. Näin näytät, että työpaikalla välitetään ja toimitaan tarvittaessa nopeasti.
3. Huolehdi avoimuudesta. Kuule ristiriitatilanteissa kaikkia asianosaisia ja pidä koko työyhteisö ajan tasalla kehitystoimenpiteistä.
4. Rohkaise työntekijöitä etsimään ratkaisuja syyllistämisen sijaan, ja tee itse samoin.
5. Muista seuranta. Varmista, että ratkaisut toimivat pitkällä tähtäimellä ja tarjoa tukeasi.

Jokaisella työpaikalla on joskus ristiriitoja, mutta parhaat työnantajat panostavat niiden ennaltaehkäisyyn. Hyödynnä sinäkin Elon Työkykyjohtamisen käsikirjan vinkit työyhteisön kehittämiseen.