Työyhteisömittari sopii nopeatempoiseen työelämään

Elon työyhteisökysely, Työyhteisömittari vastaa tämän päivän työelämän tarpeisiin. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetty kysely pohjautuu Elon työkykyjohtamisen malliin.

Elon työyhteisökysely, Työyhteisömittari.
Työyhteisömittari koostuu viidestä osa-alueesta: oma työni, työyhteisön toimivuus, lähiesimieheni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja voimavarat.

Kysely on pituudeltaan napakka ja se on helppo toistaa esimerkiksi vuosittain.

Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Kimmo Pakarinen ja Marja-Liisa Lehtinen ovat olleet mukana työstämässä kyselyä yhdessä teknologiakumppani Humap Softwaren kanssa.

− Kysymykset ovat täsmälleen samat kaikille ja sopivat yritykselle kuin yritykselle toimialasta riippumatta. Tämä nopeuttaa raportointia ja auttaa tulosten vertailussa, Pakarinen kertoo.

Tulokset heti näkyviin

Osallistumiskynnys on entistä matalampi, sillä kyselyyn voi vastata verkossa joko tietokoneella tai mobiililaitteella.

− Vastaajille lähetetään sähköpostitse tai mobiilisti linkki suoraan kyselyyn ja lisäksi muutama muistutus, jos täyttäminen on unohtunut. Kyselyn tulokset tallentuvat yrityksen virtuaaliseen työtilaan, johon yrityksen yhteyshenkilö saa käyttäjätunnukset, Pakarinen selittää.

Lopullinen tulosraportti löytyy yrityksen työtilasta heti sovitun vastausajan päätyttyä. Vastauksia voi tarkastella tiimeittäin tai koko yrityksen tasolla, ja vertailuaineistoa kertyy myös toimialakohtaisesti. Myöhemmin, kun kysely on ehditty toteuttaa useampaan kertaan, yritys pystyy kätevästi vertailemaan tuoreita tuloksia aikaisempiin omiin tuloksiinsa.

Tukea tulkintaan Elosta

Tulosten tulkintaan saa apua Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköiltä joko virtuaalisesti tai kasvokkain. Suunnitteilla on myös koulutusta ja avoin webinaari kyselyn purkamisesta.

− Haluamme varmistaa, että uusi kyselyprosessi tulee asiakkaalle tutuksi, Marja-Liisa Lehtinen kertoo.

− Kyselyn jälkeen tuemme asiakkaitamme kehitystyössä ja hankkeiden suunnittelussa, sillä Työyhteisömittari toimii erinomaisesti työhyvinvointitoiminnan tarpeiden kartoittajana ja kehitystyön käynnistäjänä.

Plussat ja miinukset pöydälle

Lehtinen neuvoo asiakkaita keskustelemaan tuloksista sekä koko yrityksen kesken että tiimeittäin. Ongelmien lisäksi on hyvä käydä läpi myös positiivisia asioita, jotka antavat energiaa kehitystyöhön.

− Kannattaa miettiä yhdessä, mistä asioista yrityksessä tai tiimissä tulisi pitää kiinni, miksi ne sujuvat niin hyvin, ja voisiko samoja toimintatapoja soveltaa myös muualla. Kehitettävien asioiden listalle ei pidä yrittää ottaa liikaa, sillä kaikkea ei voi tehdä kerralla.

Kehityssuunnitelmaan riittää esimerkiksi kolme asiaa, jotka kaipaavat eniten muutosta. Niillä voi olla yllättäviä rinnakkaisvaikutuksia, sillä työhyvinvoinnin eri palaset liittyvät tiiviisti toisiinsa.

− Esimerkiksi sähläämisen vähentäminen töiden paremmalla järjestelyllä vaikuttaa nopeasti työssä jaksamiseen ja parantaa myös tyytyväisyyttä johdon toimintaan, Lehtinen kuvailee.

Ei loppu vaan lupaus

Lehtinen kannustaa asiakkaita toistamaan kyselyn ainakin kerran vuodessa, sillä se on erityisen tasa-arvoinen tapa kuunnella työntekijöitä. Kun palavereissa usein puhuvat vain kovaäänisimmät, Työyhteisömittarin avulla aremmatkin työntekijät uskaltautuvat kertomaan mielipiteensä.

Samalla kun yrityksen johdolle selviää, mitä työhyvinvoinnin osa-alueita tulisi kehittää, työntekijät saavat tukea omille ajatuksilleen. Työyhteisömittari on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Pahin mahdollinen virhe on, ettei sen jälkeen tehdä mitään.

− Kysely on paitsi oikeutus johdolle tehdä muutoksia myös lupaus työntekijöille. Jos yrityksessä ei ole aikaa kehitystyölle, kyselyä ei kannata tehdä uudelleen ennen kuin jotain on saatu aikaiseksi. Kysely ei missään tapauksessa ole loppu vaan kehityksen alku, Lehtinen painottaa.

Palautteella paremmaksi

Elon tavoitteena on kehittää kyselyä edelleen asiakkaiden palautteen perusteella. Myös jatkokehitystä esimerkiksi pulssityyppisten kevyempien kyselyiden suuntaan pohditaan, sillä moderni tekninen alusta antaa monia uusia mahdollisuuksia.

Työyhteisömittari on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.