Työkykyjohtamisen Superosaaja tuo lisäjämäkkyyttä organisaationsa HR- ja esimiestyöhön

Neljä päivää, kymmenittäin uusia ajatuksia ja nippu työkaluja arkeen. Elon Työkykyjohtamisen Superosaaja -valmennuksessa osallistujat sukeltavat työkykyasioihin Elon asiantuntijoiden johdolla.

Parvekejulkisivu- ja terassituotteisiin erikoistuneen Lumon Suomi Oy:n HR-päällikkö Lotta Lindholm osallistui vajaan vuoden kestävään pilottivalmennukseen vuoden 2018 aikana. Kyseessä on yhteensä neljä lähipäivää kattava kokonaisuus, johon osallistumalla asiakkaat pystyvät ottamaan omassa arjessa käyttöön vaikuttavia toimintatapoja työkykyjohtamiseen. Valmennuksen aikana syvennytään strategiseen työkykyjohtamiseen, työkyvyn tukikeinoihin, esimiestyön kehittämiseen sekä käytännön työkykyhankkeiden toteuttamiseen.

– Kattavasta valmennuspaketista saa tarvittavat eväät kehittää työkykyjohtamista omassa yrityksessä. Valmennuksen tärkeintä antia on kokonaiskuvan saaminen työkykyjohtamisesta. Työnantajan vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtäminen isossa kuvassa luo raamit työkyvyn johtamiselle. Muiden osallistujien kertomista tilanteista ja esimerkeistä oppiminen antaa vinkkejä myös oman toiminnan kehittämiseen, kertoo Lindholm.

Valmennuksessa poraudutaan osallistujia askarruttaviin työkykyasioihin ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja vastaisuuden varalle.

– Valmennus on erityisen hyödyllinen yrityksille, joissa TyEL-maksuluokka on koholla ja työkyvyttömyysriskien hallintaan kaivataan sparrausta. Valmennus antaa Elon asiakasyritysten työkykyasioista vastaaville henkilöille hyvät valmiudet johtaa työkykykokonaisuutta suunnitelmallisesti. Elon työkykyjohtamisen työkalujen aktiivisella hyödyntämisellä asiakkaamme pitävät työkyvyttömyysriskit hallinnassa, sanoo valmennuksia vetävä Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Pia Aulaskoski.

Valmennuksen lähipäivät järjestetään vuoden aikana, jotta osallistujilla on välissä aikaa soveltaa oppimaansa oman työpaikan arkeen. Työkykyjohtaminen on pitkäjänteistä kehitystyötä, joka tuo tulosta sitkeällä työllä ja sidosryhmien säännöllisellä johtamisella. Hokkuspokkuskonstein työpaikan toimintamalleja ei muuteta, vaan se vaatii aikaa ja kärsivällistä sitoutumista.

Pitkään jatkuvat työkykyhaasteet kuormittavat kaikkia osapuolia, muistuttaa Lindholm.

Ennakoiva ote sekä yhteistyö työeläkeyhtiön ja työterveyshuollon kanssa on vahvistunut

Työkykyjohtamisen Superosaaja -valmennuksen jälkeen työkykyjohtaminen Lumon Suomi Oy:ssä on entisestään jämäköitynyt. Raskasta fyysistä asennustyötä tekevän henkilöstön sairauspoissaolot ovat säännöllisessä seurannassa ja pitkittyviin työkykytilanteisiin esimiehet tarttuvat yhdessä HR:n tuella. Nykyisin työjohto- ja esimiespäivillä työkykyasiat ovat osa päivän agendaa, kiitos Lumonin aktiivisten HR-ammattilaisten.

Varhaisempi puuttuminen asioihin on voimistunut. Ennakoivalla otteella on vielä mahdollisuus tehdä positiivisia ratkaisuja työntekijän työkyvyn tueksi. Näin yritys voi myös vaikuttaa TyEL-maksuluokan nousupaineeseen.

– Vuosia jatkuvat hankalat työkykytilanteet ovat kuormittavia kaikille osapuolille, siksi niille pitää laittaa piste. Työntekijän työkyky ei asiaa pitkittämällä parane, kiteyttää Lindholm.

Lumon Suomi Oy tekee nyt aiempaa systemaattisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon ja Elon kanssa. Esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen keinoin on haettu ratkaisuja työurien pidentämiseen.

Elon työkalut auttavat HR:ää osoittamaan työkykyjohtamisen taloudellisen painoarvon

Valmennuksen jälkeen Elon työkykyjohtamisen verkkotyökalut ovat tulleet Lumonilla paremmin tutuiksi. Esimerkiksi työkykyjohtamisen nykytilan kartoitusta voi käyttää fasilitointityökaluna, jolla johtoryhmän ja työsuojelusta vastaavien kanssa voi yhdessä tarkastella työkykyä tukevien toimintamallien nykytilaa yrityksessä.

– HR:llä voi olla hyvin ulkokultainen kuva siitä, että toimintamallit ovat käytössä, mutta todellisuudessa esimiesten käsitys asiasta voikin olla aivan toinen. Elon työkalut auttavat myös laajemman ymmärryksen luomisessa, miksi työkykyjohtaminen on merkityksellinen yrityksen liiketoiminnalle. Verkkopalvelun raportointityökalut antavat selkeitä tilastoja yrityksen työkykytilanteesta ja ennusteita tulevasta, sanoo Lindholm.

– Kun yrityksen johto sitoutuu työkykyjohtamiseen ja seuraa raportteja säännöllisesti, HR:n on helpompi saada työkykyä tukevat toimintamallit yrityksessä aktiiviseen käyttöön esimiestyössä. Työkyvyn tukeminen on osa yrityksen turvallista ja tuottavaa johtamiskulttuuria, pohtii Aulaskoski.

Ennen valmennuspäiviä osallistujat saavat pohdittavakseen ennakkotehtäviä, joita Lindhom piti hyödyllisinä.

– Valmistautuminen laittaa pohtimaan työkykyasioita tarkemmin. Tehtävillä pureudutaan työkykyriskien tunnistamiseen ja yrityksen toimintamallien kriittiseen tarkasteluun. Jos jokin osa-alue toimii, sitä ei välttämättä kannata muuttaa. Toisaalta hyvien käytäntöjen jakaminen ja uuden oppiminen avaavat silmiä ja antavat rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja. Kun osaaminen kasvaa, on helpompi kokeilla uusia konsteja työkyvyn tueksi, vinkkaa Lindholm.

Kiinnostuitko työkykyjohtamisen valmennuksesta? Ole yhteydessä omaan Elon yhteyshenkilöön, niin ohjaamme sinut oikean koulutuspolun äärelle!

Tutustu Elon työkykyjohtamisen palveluihin >