Työkykyjohtamisen kokonaisuus haltuun Elon verkkopalvelun avulla

Eevamaria Masalin, Amplit Oy:n henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäällikkö Eevamaria Masalin sai talotekniikkayritys Amplitin HR-toiminnat vastuulleen vuoden 2017 alussa. Vaikka Masalin olikin hoitanut henkilöstörutiineja ja työkykyasioita sekä osallistunut työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen jo aiemmin, alkuun liittyi myös vauhdikasta uuden opettelua.

Elon yhteistyöhenkilön suosituksesta Eevamaria Masalin otti Elon verkkopalvelun heti käyttöön. Verkkopalvelu yllätti hänet positiivisesti, ja siitä tuli tärkeä apuväline henkilöstöpäällikön työhön.

- Sain hyvin nopeasti paremman kokonaiskuvan työkykyjohtamisesta ja ymmärsin, kuinka kaikki työkykyasiat liittyvät toisiinsa. Verkkopalvelu oli myös todella hyödyllinen siinä vaiheessa, kun piti päästä kärryille muun muassa kuntoutus- ja maksuluokka-asioista, toteaa Masalin.

Varhaisen tuen malli avainasemassa

Perheyritys Amplitin yli 200:sta työntekijästä noin 50 on toimihenkilöitä ja muut sähkö- ja LVI-asentajia. Masalin kertoo, että rakennusalan työkykyhaasteita ovat erityisesti raskaan fyysisen työn aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä kaikille aloille yhteiset mielenterveysongelmat. Amplitilla tilannetta mutkistaa tiimien ja esimiesten vaihtuminen, kun siirrytään uuteen rakennuskohteeseen tai työmaalta toiselle.

- Uudelle lähiesimiehelle ei ole niin helppoa mennä puhumaan. Meillä on onneksi kaksi aktiivista linjajohtajaa, jotka tuntevat käytännössä kaikki omien toimialojensa asentajat. Heidän kanssa muodostamme hyvän tiimin, Masalin iloitsee.

Amplitin ylpeydenaiheena onkin toimiva varhaisen tuen malli, jonka avulla valtaosa ongelmista huomataan ajoissa. Kaikki työkykykeskustelut toteutetaan tutulla HR- ja linjajohtajatiimillä, johon työntekijät luottavat.

Elon verkkopalvelu toimii varhaisen tuen mallin turvaverkkona. Esimerkkinä Masalin kertoo nuoresta asentajasta, joka oli saanut ennakkopäätöksen kuntoutuksesta. Verkkopalvelun ilmoitus sai Masalinin ryhtymään välittömästi toimeen, ja tilanne ratkesi työnkuvaa muokkaamalla.

Yhteishenkeä ja kustannussäästöjä

Masalin käyttää Elon verkkopalvelussa useimmin kuntoutus ja eläkkeet- sekä työkykyjohtamisen osioita. Isommalla kokoonpanolla ja Elon yhteistyöhenkilön avustuksella tehty työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus saa häneltä erityiskiitosta.

- Myös työntekijäpuolen edustajille eli työsuojeluvaltuutetulle ja luottamusmiehelle avautui ihan uudella tavalla, mitä työkykyjohtaminen on ja kuinka paljon yrityksessämme jo tehdään työhyvinvoinnin eteen. Yhdessä tehty kartoitus oli hieno tapa parantaa yrityksemme yhteishenkeä, toteaa Masalin.

Masalinin mukaan suurin hyöty Elon verkkopalvelusta on kuitenkin työkykyasioiden ja niiden myötä maksuluokan hallinta, josta yritys voi saada merkittäviä säästöjä.

- Meillä on tavoitteena nolla työkyvyttömyyseläkettä, ja verkkopalvelun sekä varhaisen tuen mallin avulla edistymme jatkuvasti. Näyttää siltä, että ensi vuonna saamme jo laskettua maksuluokkaa, Masalin kertoo.

Analyyttista työkykyjohtamista verkkopalvelun mittareilla

Masalin uskoo tulevaisuudessa käyttävänsä Elon verkkopalvelua yhä enemmän, sillä hän haluaa kehittää Amplitin HR-toimintoja ennakoivampaan ja analyyttisempään suuntaan.

- Verkkopalvelusta näen yhdellä vilkaisulla paljon tilastoja, jotka joutuisin muuten etsimään ja laskemaan jostakin järjestelmien syövereistä. Säästettyä aikaa tärkeämpää on kuitenkin kaikki se, mitä verkkopalvelusta löytyy. En usko, että ilman sitä meillä seurattaisiin työkykyasioita tällä tasolla, Masalin pohtii.

Verkkopalvelun tilastojen avulla Masalin myös hahmottaa, kuinka konkreettisesti hänen oma aherruksensa vaikuttaa koko yrityksen tulokseen. Numerot viivan alla palkitsevat viime vuosien työstä ja motivoivat jatkamaan samaan malliin.


Tätä mieltä Elon verkkopalvelusta:

Mitä käytän eniten: ”Kuntoutus ja eläkkeet- sekä työkykyjohtamisen osioita, koska niissä on tosi hyviä kuvaajia.”

Mitä uutta aion kokeilla: ”Aion aloittaa verkkopalvelun avulla säännöllisen raportoinnin muulle johdolle.”

Mikä on parasta: ”Kokonaiskuva työkykyjohtamisen tilanteesta.”

Mitä voisi vielä kehittää: ”Olisi hienoa, jos henkilöstökyselyn voisi integroida verkkopalveluun.”

Kouluarvosana: ”9”