''Työhyvinvointi on se tekijä, jolla tulokset saavutetaan''

’’Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen paras kilpailuetu’’ on usein kuultu, jopa kliseinen lauseenparsi työhyvinvoinnista puhuttaessa. Vaikka lausetta kuuleekin usein, on tärkeää pitää mielessä, että väite on varsin paikkansapitävä.

– Kun yrityksessä haetaan kasvua, tuottavuutta tai hyvää laatua niin ulkoisesti kuin sisäisesti, tarvitaan motivoitunutta, tervettä ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Tällöin työhyvinvointi on se tekijä, jolla ne tulokset saavutetaan, toteaa Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Pia Aulaskoski.

Pia painottaa, että työhyvinvointi on tärkeä osa yrityksen henkilöstöriskinhallintaa. Kun henkilöstöstä pidetään hyvää huolta, voi yritys myös paremmin – on vähemmän sairastavuutta, vähemmän poissaoloja, pienempiä työterveyshuollon kuluja ja työkyvyttömyyteen liittyviä kustannuksia.

– Usein työhyvinvoinnin ajatellaan olevan vain tukitoiminto varsinaisen liiketoiminnan ohella. Strategisia tavoitteita saavuttaakseen yrityksen on mietittävä, miten se saa henkilöstön työskentelemään tavoitteita kohti, ja siinähän työhyvinvointi on avainasemassa, toteaa Pia.

Yhteistyössä kohti paremmin voivaa henkilöstöä

Vaikka strategisia tavoitteita tavoitellaankin usein yrityksen sisäisin voimin, vaativat työkyky- ja työhyvinvointiasiat pitkäjänteistä yhteistyötä eri tahojen välillä.

– Työkykyasioissa on tärkeää osata hyödyntää monia eri osapuolia, kuten Eloa ja työterveyshuoltoa ja ottaa työntekijä itse vahvasti mukaan keskusteluun. Toimiva yhteistyö on työhyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää, Pia painottaa.

Elo tarjoaa asiakkailleen työkykyjohtamisen palveluita, joilla voidaan tukea yrityksen hyvinvoivaa henkilöstöä. Syksyllä 2017 Elo lanseeraa uusia sähköisiä työkaluja työkykyjohtamisen tueksi.

– Me Elossa olemme apuna tunnistamassa työhyvinvoinnin kipukohtia asiakasyrityksissämme ja kohdentamassa toimenpiteitä näiden ehkäisemiseksi ja parantamiseksi. On tärkeää olla prosessissa mukana alusta loppuun, eikä puuttua vain, kun ongelmia ilmenee, Pia kertoo.

– Kun yrityksessä on tarvittavat tietotaidot ja työkalut henkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseksi, pystytään työkykyongelmiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa tai parhaassa tapauksessa ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja välttää.

Kaikilta työkykyongelmilta ei huolellisella varustautumisellakaan voida aina välttyä, jolloin Pia painottaa hyödyntämään yrityksen kumppaniverkostoja.

– Yhteydenottoa ei kannata aristella. On tärkeää muistaa, että työntekijöiden hyvinvointi ja työkyky on yhteinen intressi yrityksen, sen työntekijöiden, työeläkeyhtiön ja työterveyshuollon välillä.