Tulorekisteri virtaviivaisti toimintaa ja vähensi salapoliisityötä

1.1.2019 käyttöön tullut kansallinen tulorekisteri poisti työnantajilta moninkertaisen ansiotietojen ilmoitusvelvollisuuden. Työnantajat ilmoittavat nyt työntekijöiden ansiotiedot keskitetysti yhteen paikkaan, tulorekisteriin, josta tietoa välitetään eteenpäin sitä tarvitseville tahoille. Miten tulorekisteri on muuttanut työeläkeyhtiö Elon ja työantajien arkea?

Tulorekisteri on ollut käytössä reilu puoli vuotta. Nyt onkin hyvä aika kysyä Elon asiantuntijoilta, miten tulorekisteri on muuttanut työskentelyä Elossa ja miten muutos näyttäytyy työnantajille ja vakuutetuille?

Reaaliaikaiset tulorekisteritiedot ovat tasanneet työtä ja poistaneet ’yllättävät’ lisämaksut

- Työnantajien ansiotietojen ilmoittaminen on siltä osin helpottunut, että nyt tiedot ilmoitetaan keskitetysti yhteen paikkaan ja tiedot annetaan pääsääntöisesti aina viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Meillä Elossa nämä työnantajien tasaisesti läpi vuoden tekemät ansioilmoitukset ovat tasanneet työn ruuhkahuippuja merkittävästi. Ennen tulorekisteriä joulu-helmikuu olivat kiireisintä aikaa, sillä vuosi-ilmoittajien oli annettava edellisen vuoden ansiotiedot 31.1. mennessä ja tämän jälkeen laskimme Elossa vuosilaskelmat, toteaa kehityspäällikkö Nina Vuorela Elon vakuutuspalveluista.

Nina Vuorela

Työeläkeyhtiöt, kuten Elo laskee TyEL-vakuutusmaksun työnantajan tulorekisteriin tekemien reaaliaikaisten ansiotietojen perusteella. Tästä johtuen TyEL-vakuutusmaksut eivät ole arvioita, vaan lopullisia maksuja.

- Emme tee enää Elossa vuosilaskelmia eikä työantajallekaan muodostu yllättäviä lisämaksuja. Toinen positiivinen asia työnantajan näkökulmasta on se, että kun työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksun ajallaan, ei maksu sisällä vakuutusmaksukorkoa, kertoo Vuorela.

Työmäärien tasaantuminen ja puhelumäärien vähentyminen on mahdollistanut Elossa entistä laaja-alaisempaa oppimista ja työskentelyä sekä entistä paremman ja proaktiivisemman asiakaspalvelun.

Asetimme Elossa tulorekisteriin siirtymiselle tavoitteen, että Elon asiakkaat saavat jatkossakin Elosta alan parasta asiakaspalvelua sekä parhaan mahdollisen tiedon tulorekisterin vaikutuksista yrityksensä toimintaan. Asettamillamme mittareilla ja asiakaspalautteen perusteella saavutimme tavoitteet. Esimerkiksi tulorekisterin virheilmoitusten ja asiakaspuheluiden määrä on pysynyt alhaisella tasolla.

Ja mikä ilahduttaa suuresti, niin on se, että puhelumääriä seuratessa voimme todeta Elon asiakkaiden olevan hyvin perillä tulorekisteristä.

 

Työntekijät saavat vanhuuseläkepäätökset entistäkin nopeammin

Tulorekisterin ansiotietoja hyödynnetään myös eläkepäätöksissä ja hyvä niin, sillä vuoden alusta alkaen Elossa vakuutetut työntekijät saavat vanhuuseläkepäätöksen entistäkin nopeammin.

- Kun saamme työntekijän eläkehakemuksen, annamme hänelle väliaikaisen eläkepäätöksen tulorekisterissä olevien ansiotietojen perusteella. Lopullisen päätöksen annamme, kun työnantaja on ilmoittanut viimeiset ansiot tulorekisteriin. Alkuvuonna pystyimme antamaan eläkepäätökset keksimäärin 20 päivän aikana, mikä on yli 30 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeampi, iloitsee Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

Satu Saulivaara

Tulorekisterin uskotaan lyhentävän pitkässä juoksussa myös muiden eläkepäätösten käsittelyaikaa. Ja mitä nopeammin päätökset saadaan käsiteltyä, sitä vähemmän asiakkaan tarvitsee kysellä päätöksensä perään. Eläkepalvelussa tulorekisteri ei ole tuonutkaan juuri muutoksia puhelumääriin, sillä päätöksiä on ennen tulorekisteriäkin annettu nopeasti, mutta käsittelytyötä tulorekisterin on virtaviivaistanut.

- Pyysimme ennen tulorekisteriä työnantajaa toimittamaan ilmoituksen työntekijän työsuhteen päättymisestä ja ansiotiedot, kun olimme saaneet työntekijän vanhuuseläkehakemuksen. Enää ei työnantajan tarvitse lähettää meille erikseen näitä tietoja, vaan saamme ne tulorekisteristä. Tulorekisterin myötä pystymmekin käsittelemään ns. perustapaukset nopeasti sekä usein myös automaattisesti. Tämä vapauttaa käsittelijöiden aikaa vaativimpien tapausten käsittelyyn, toteaa Saulivaara.

Vuorela ja Saulivaara kiittelevät kumpikin tulorekisterissä olevaa tietoa työnantajan yhteyshenkilöstä ja ansioilmoituksen tekijästä.

- Jos tarvitsemme esimerkiksi vanhuuseläkepäätöksen tekemiseksi lisätietoja, tiedämme kehen olla yhteydessä. Jos puolestaan kaipaamme lisätietoja tehdystä ansioilmoituksesta tai jos ilmoituksen tietoja on korjattava, tiedämme keneen olla yhteydessä. Nämä tiedot ovat vähentäneet Elossa tehtävää salapoliisityötä, kertovat Vuorela ja Saulivaara.

Jos Elossa tehtävä salapoliisityö on vähentynyt, niin on tulorekisteri lisännyt myös työnantajan ja työntekijänkin tietoisuutta eläkeyhtiöstä, sillä eläkehakemukset ohjautuvat entistä paremmin oikeaan yhtiöön.