Tulevaisuustutka kertoo: digitalisaatio tätä päivää, ekologisuus tulossa

Elon Tulevaisuustutka keräsi vastauksia työelämän tulevaisuusvisioista yhteensä 811 yrittäjältä tai toimihenkilöltä Suomesta ja ulkomailta. Ekologinen kestävyyskriisi ja teknologia toistuivat vastauksissa liiketoiminnan pääasiallisina muokkaajina, mutta niihin suhtautumisessa oli eroja. Elon palveluihin vastaajat toivoivat joustoa ja yrityksen omiin tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Digitaalisuus on tätä päivää, kestävyyskriisi odotettavissa

Teknologinen kehitys ja ilmastokriisi nousivat odotetusti esiin vastauksissa. Tulevaisuustutkija Mikko Dufvan mukaan suhtautumistavat niihin kuitenkin eroavat.

- Ekologisuus ja sen vaatimat toimet nähtiin tärkeinä, mutta tuloksista välittyy tunne, että ne eivät vielä kosketa arkea. Digitaalisuus taas on jo kiinteä osa jokapäiväistä elämää, sanoo Dufva.

Usko nuoriin ratkaisijoina on vahva. Dufva pitää tätä hyvänä asiana, mutta peräänkuuluttaa kaikenikäisten vastuuta.

- Ihan jo väestörakenteen kannalta muutokset ja radikaalit ideat ovat tervetulleita kaikilta sukupolvilta, toteaa Dufva.

Geopoliittisten tekijöiden merkitys nähtiin vähäisenä, minkä Dufva uskoo johtuvan niiden etäisyydestä arkielämään.

Teknologia muuttaa työnteon tapoja

Tutkimustuloksissa digitaalisuus nähtiin suurimpana työelämään vaikuttavana tekijänä. Liiketoimintamallien muutokset ovat väistämättömiä, kun kiertotalous yleistyy, ja tuotteiden elinikä pitenee.

- Konkreettisimpia uudistuksia on nähty esimerkiksi taksialalla, ja vastaavia alustatalousmalleja rantautuu arkeen lisää lähivuosina. Muutokset vaikuttavat asiakkaan ja yrittäjän perinteisiin rooleihin ja muokkaavat toimialaa. Teknologialla on kuitenkin valtava potentiaali, kun siitä otetaan omistajuus, sanoo Dufva.

Vastauksista näkyy, että osa yrityksistä on jo siirtynyt sulavasti hyödyntämään digitaalisia palveluja, ja osa vasta heräilee. Dufvan mukaan syynä voi olla yksinkertaisesti muutoksen nopea tahti.

Mikko Dufva
Fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvaa talouskasvua pidettiin itsestäänselvyytenä. Nyt työ- ja muu elämä muuttuvat vauhdilla, toteaa Dufva.

Ennakointia palveluihin

Elon tuotteilta vastaajat haluavat tulevaisuudessakin vaivatonta, sujuvaa ja itselle sopivaa palvelua. Teknologian kehityksen myötä erityisesti proaktiivisuuden ja räätälöityjen palvelujen kysyntä nousee esiin. Vakuutuspalvelun halutaan sopivan juuri omiin tarpeisiin.

Myös yrityksen arvot koetaan tärkeiksi.

- 10 vuotta sitten yritysvastuullisuus oli vielä erillinen, päälleliimattu asia. Nykyään sen odotetaan heijastuvan kaikkeen yrityksen toimintaan. Voi sanoa, että siirrytään yritysvastuullisuudesta jopa yritysaktivismiin, Dufva kertoo.

Työelämän tulevaisuus on täynnä potentiaalia

Dufva peräänkuuluttaa positiivisia tulevaisuuskuvia.

- Kauhukuvia löytyy kyllä, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa toivottava tulevaisuus ja muutoksen näkeminen mahdollisuutena saisivat olla hyväksytympiä puheenaiheita. Se on taito, jota voi harjoitella, tuumaa Dufva.

Hän muistuttaa yrittäjiä siitä, että muutoksiin on hyvät edellytykset.

- Edessä on merkittäviä muutoksia esimerkiksi talousjärjestelmään. Suomessa tietoa ja osaamista on kuitenkin paljon saatavilla. Olemme pieni vahvan luottamuksen maa, joten pystymme tekemään muutoksia yllättävänkin nopeasti. Tulevaisuutta kannattaa pohtia, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin, Dufva toteaa.