Sairauspäivärahan omavastuuajan lyhenemisestä on iloa yrittäjän terveydelle ja kukkarolle

Tähän asti yrittäjän sairastaminen on tarkoittanut joko tulojen menetystä tai hommien paiskimista sairaana. Uusi laki lyhentää YEL-sairauspäivärahan omavastuuajan neljästä päivästä yhteen, millä on merkittäviä vaikutuksia yrittäjiin niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Uusi sairausvakuutuslaki tuo merkittäviä muutoksia suomalaisten yrittäjien arkeen tilanteessa, jossa sairastaminen on pistänyt kalenterin sekaisin. Tähän asti yrittäjä on joutunut maksamaan sairastelun aiheuttamat kulut omasta pussistaan neljän ensimmäisen päivän ajan. Lakimuutoksen ansiosta YEL-sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee neljästä päivästä yhteen.

Kyseessä on tervetullut parannus yrittäjän sosiaaliturvaan. Yrittäjä voi sairastaa ja levätä rauhassa joutumatta liikaa huolehtimaan taloudellisesta tilanteestaan poissaolon takia.

Noin puolet yrittäjän sairausajan tuloista korvataan

YEL-työtulo ja -vakuutus herättävät paljon tervetullutta keskustelua. Työelämässä on tapahtunut jo pitkään merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät lain sopeuttamista nykyaikaiseen työhön ja yrittäjyyteen. Uusi sairausvakuutuslaki on siitä hyvä esimerkki. On syytä muistaa, että sen myötä YEL-työtulon merkitys korostuu entisestään.

Yrittäjän työuran aikaisen turvan ja tulevan vanhuuseläkkeen lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa merkittävästi sairauspäivärahan suuruuteen. Vaikka Kela maksaakin sairauspäivärahan, sen suuruus perustuu yrittäjän itselleen asettamaan YEL-työtulon tasoon.

Uuden lain merkitys konkretisoituu lukuja katsomalla. Elon yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo on noin 22 000 euroa. Ennen lakimuutosta keskimääräistä työtuloa itselleen maksava yrittäjä saa viiden päivän sairastamisajalta arviolta 51 euroa sairauspäivärahaa – eli vain yhden päivän verran. Jos käytössä oli minimityötulo eli 7 645,25 euroa vuonna 2017 (7 656,26 euroa vuonna 2018), summa putosi 18 euroon samalta ajalta. On siis varsin ymmärrettävää, miksi yrittäjä ei mielellään jää sängynpohjalle potemaan flunssaa.

Lakimuutoksen myötä esimerkiksi sairastava yrittäjä saa keskityötulolla 204 euroa sairauspäivärahaa viideltä sairaspäivältä ja minimillä puolestaan 72 euroa. Korvausaste nousee näin aiemmasta 12 prosentista noin puoleen työtulosta. Se tuntuu kukkarossa ja voi rohkaista yrittäjää keskittymään sairastamiseen ja palaamaan töihin vasta, kun vointi on taas parempi.

Arvokas työ ansaitsee tukiverkon

Yrittäjyyden merkitystä taloudelle ei voi ylikorostaa. Se luo uusia työpaikkoja, tervettä kilpailua ja uusia kumppaniverkostoja sekä tukee yhteiskunnan hyvinvointia. Siksi onkin hienoa, että yrittäjyyden suosio kasvaa Suomessa vahvasti.

Kuitenkin tilastojemme mukaan jopa kolmanneksella yrittäjistä työtulo on vuonna 2017 alle 12 564 euroa (vastaava työtulo 12 576 euroa vuonna 2018), mikä ei riitä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Vaikka liiketoimintasuunnitelma olisi viimeisen päälle viilattu, elämän käänteitä ei voi aina ennustaa. Uuden lain myötä yrittäjillä on kuitenkin yksi vaihtoehto enemmän, mikä luo arkeen aiempaa enemmän liikkumavaraa.

Kirjoittaja on Elon kehitysjohtaja Eero Sallasmaa.