“Perhe ei ole rasite työnteolle – päinvastoin, se tukee työhyvinvointia”

Ruuhkavuodet koettelevat yrittäjää, kun työlle, perheelle ja muulle vapaa-ajalle tulisi löytää riittävästi aikaa. Työelämän tutkimuskeskuksen tutkija Katri Otonkorpi-Lehtoranta neuvoo, kuinka oman ja alaisten arjen saa tasapainoon.

Naapuriputiikin yrittäjä sulkee ovensa tasan kello viisi iltapäivällä ja suuntaa perheensä luo illan viettoon. Itse veit aamulla lapsesi hammaslääkäriin, mikä venytti töihin saapumista. Soittelet päivän mittaan lapsellesi ja varmistat, että hänellä on kaikki hyvin. Illalla jatkat vielä hetken töitä kotoa käsin, jotta päivän rästityöt eivät jää roikkumaan viikonlopulle. Kuulostaako tutulta?

– Jotkut haluavat pitää työn ja perheen erillään toisistaan, kun taas toisia ei haittaa, vaikka työ näkyy vapaa-ajalla ja perhe työpaikalla. Tärkeintä on itselle sopivan ratkaisun löytäminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen”, toteaa Työelämän tutkimuskeskuksen tutkija ja yhteiskuntatieteiden tohtori Katri Otonkorpi-Lehtoranta.

Hyvinvoivalla ihmisellä jää riittävästi aikaa ja energiaa elämän eri osa-alueille.

– Työaikojen joustavuus sekä perheen ja työn välisen rajan häilyvyys ovat kaksiteräisiä miekkoja. Toisia ne auttavat toimivan arjen rakentamisessa, kun taas toiset kokevat ne uuvuttaviksi.

Ihanteellisen arjen rakentaminen lähtee työmäärän tarkastelusta.

Jaa vastuuta ja nauti vapaa-ajasta

Liiallinen työmäärä kuluttaa voimavaroja, mihin havahdutaan usein liian myöhään.

– Työmäärään puuttuminen voi tuntua haasteelliselta, sillä työhön liittyy aina taloudellinen näkökulma. Tasapainoisen työelämän edellytyksenä kuitenkin on, että yrittäjä ei uuvuta itseään. Yksityisyrittäjän kannattaa miettiä, onko työtä niin paljon, että yritykseen olisi mahdollista palkata työntekijä, Otonkorpi-Lehtoranta sanoo.

Työtehtävien priorisointi ja ajankäytön tarkastelu voivat myös auttaa vähentämään työkuormaa. Työntekijän palkkaaminen kannattaa nostaa asialistalle, jos töitä on jatkuvasti enemmän, kuin mihin omat kädet kykenevät. Yritys on kestävämmällä pohjalla, kun omat voimavarat eivät ole jatkuvasti vaarassa loppua.

Vapaa-ajan tehtävä on paitsi rentouttaa, myös tarjota mielekästä tekemistä.

– Vapaa-aika ei saa olla pelkkää työnteosta palautumista, eikä vapaa-ajalla tulisi miettiä työasioita kaiken aikaa. On tärkeää pohtia, tukeeko vapaa-aika omaa jaksamista. Entä nukutko riittävästi vai koetko itsesi usein väsyneeksi?

Vertaistuki voi olla ratkaisevassa asemassa, kun yrittäjä pohtii arkensa tasapainoa. Muiden yrittäjien kanssa jaetut kokemukset ja neuvot voivat auttaa löytämään itselle sopivat ratkaisut. Uskalla siis puhua ajankäytöstä ja jaksamisesta muiden kanssa!

Anna alaisillesi mahdollisuus tasapainoiseen elämään

Työpaikan kulttuuri on merkityksellinen työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta. Perheystävällisellä työpaikalla ymmärretään, että työn ulkopuolellakin on elämää.

– Ihmiset tulisi nähdä kokonaisina, eikä vain työntekijöinä. Työn ulkopuolista elämää ei siten tulisi pitää rasitteena.

Yrittäjänä joudut miettimään työntekijöidesi työhyvinvointia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiskysymyksiä sen osana. Otonkorpi-Lehtoranta kannustaa ottamaan työntekijät mukaan pohtimaan, miten perheystävällisyys näyttäytyy työpaikalla ja miten yhteensovittaminen parhaiten onnistuu. Näin voidaan yhdessä luoda pelisäännöt ja taata tasapuolinen kohtelu kaikille.

– On tärkeää, että ei suosita tiettyä perhetilannetta, vaan kaikkien tarpeita tulee arvostaa tasapuolisesti. Lapsettoman työntekijän ei tarvitse aina joustaa, kun perheellinen kollega lähtee hakemaan lapsensa päiväkodista. Lisäksi lapsettomilla työntekijöillä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus saada lomaa koulujen loma-aikoina.

Työpaikan perheystävällisyys antaa positiivisen mielikuvan yrityksestä ja lisää työntekijöiden hyvinvointia. Samalla se takaa kestävän työ- ja perhe-elämän myös tulevaisuudessa.