Perehdytyksen muistilista esimiehelle ja perehdytettävälle

Esimies

 • Varaa perehdytykselle riittävästi aikaa – huomioi vuosisykliin liittyvät perehdytystarpeet.
 • Ole suunnitelmallinen perehdytyksessä – toteuta perehdytys kirjallisen, selkeän perehdytyslistan mukaan.
 • Nimeä päävastuullinen perehdyttäjä.
 • Esittele perehdytettävä työyhteisölle. Varmista, että työyhteisö tietää jo etukäteen uuden jäsenen tulosta.
 • Varmista, että työntekijä ymmärtää organisaation perustehtävän ja tavoitteet sekä tiimin ja oman roolinsa kokonaisuudessa.
 • Selvitä uuden työntekijän rooli työyhteisössä. Käy läpi odotuksesi työntekijälle.
 • Opasta selkeästi työtehtävät: Tehtäväkuvan ja vastuualueen tarkempi selvittäminen.
 • Selvitä työkäytännöt: esim. sähköposti, työtilat, intranet, työajan seuranta, työterveyshuolto.
 • Opasta turvalliset työtavat, työergonomia ja työssä käytettävien suojavälineiden asianmukainen käyttö.
 • Tutustuta työympäristöön: Työpiste, taukohuoneet, ruokailutila, neuvotteluhuoneet, työpaikan pukeutumiskoodi.
 • Kysy työntekijän mietteitä ja hyödynnä tuoreita näkökulmia: nykyisten käytäntöjen haastaminen.
 • Pidä perehdyttämisestä seurantakeskustelu – arvioi perehdytyksen onnistumista ja kirjaa kehityskohteet.
   
 • Jatka perehdytystä vuosisyklin vaatiessa: esim. vuosisuunnitteluun liittyvät tehtävät.

Perehdytettävä

 • Hoida hallinnolliset asiat ajallaan, esimerkiksi verokortti ja työhöntulotarkastus.
   
 • Kohtaa uudet työkaverit positiivisesti ja avoimesti, ilman ennakkoluuloja.
   
 • Hyödynnä itseopiskelumateriaalia, esimerkiksi nettisivuja ja toimintakertomusta, aloittaessasi tutustumisen yritykseen.
 • Kerro rohkeasti, mitä odotat työltä.
 • Ole aktiivinen – opit enemmän kysymällä.
   
 • Noudata annettuja turvallisuusohjeita ja käytä työnantajan tarjoamia suojavälineitä.
   
 • Kerro esimiehelle, kun havaitset kehitettävää työyhteisön toiminnassa.
   
 • Kerro avoimesti asioista, jotka eivät perehdytyksessä toimineet.