Parempaa jaksamista positiivisen palautteen avulla

Luokanopettaja Anssi Iivonen Espoon Karamzinin koulusta jakoi kokemuksiaan Mightifierin käytöstä.

Elo tarjosi Suomen juhlavuoden kunniaksi sadalle suomalaiselle koululuokalle käyttöön vuodeksi Mightifier-sovelluksen. Mightifierin avulla koululaiset harjoittelevat positiivisen palautteen antamista tunnistaen vahvuuksia luokkakavereidensa päivittäisestä toiminnasta. Kysyimme yhdeltä mukana olevalta luokanopettajalta, Espoolaisen Karamzinin koulun Anssi Iivoselta, miten hän kokee positiivisen palautteen ja vahvuuksiin keskittyvän kulttuurin edistävän päivittäistä jaksamista luokan arjessa.

Kiusaaminen koulussa vaikuttaa voimakkaasti lasten kouluviihtyvyyteen ja tilanteiden selvittely kuormittaa myös opettajan jaksamista. Uuden oppiminen on hankalaa ympäristössä, joka ei tunnu turvalliselta ja kannustavalta. Nuorten, joiden vahvuudet ovat hukassa, voi olla vaikea löytää suuntaa tulevaisuudelle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa syrjäytymistä.

Positiivisella palautteella ja vahvuuksiin keskittyvällä kulttuurilla voidaan saada aikaan monia myönteisiä vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin.

Huomio hyviin ja toimiviin asioihin

Mightifier-sovelluksen käytön myötä luokan yhteishengen on koettu vahvistuvan ja palautehetkestä on tullut nopeasti rutiini ja odotettu hetki lasten keskuudessa. Positiivisen palautteen antamisen on huomattu lisääntyvän myös sovelluksen ulkopuolella muussa koulutyössä.

– Meillä ei ole ollut tänä vuonna isompia kiusaamistapauksia ja pienetkin riidat on saatu nopeasti selvitettyä, kun selvittelytilanteet on pidetty positiivisina. Olemme esimerkiksi yrittäneet palautella mieliin toisen osapuolen vahvuuksia, kertoo luokanopettaja Anssi Iivonen tyytyväisenä.

Omien vahvuuksien kuuleminen toisilta parantaa oppilaiden itsetuntoa. Myös itseluottamus vahvistuu, kun usealta suunnalta saa positiivista palautetta omista onnistumisista.

Positiivinen palautekulttuuri ei vaikuta myönteisesti pelkästään lasten arkeen

– Iloisuutta on tullut luokkaan lisää. Huomaan itsekin suhtautuvani myönteisemmin tilanteissa, jotka aiemmin koin ikävämmiksi. Kun tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä luokassa toimii ja on hyvin, oma jaksaminen työssä kasvaa, toteaa Iivonen ja jatkaa:

– Kokeilimme Mightifieria myös koko henkilökunnan kesken. Se oli johdanto sovelluksen käyttöön ja samalla saimme vahvan yhteisöllisen kokemuksen. Saatuihin palautteisiin tuli palattua vielä viikkojenkin jälkeen, ihan kuten oppilaatkin tekevät.

Kehut jäävät mieleen

Positiivisen palautteen voimalla voi olla siis valtava vaikutus. Yksittäinen kannustus tai kehu saattaa jäädä mieleen pitkäksi aikaa. Jos ajatellaan, että kaikki sata ohjelmassa mukana olevaa luokkaa käyttivät Mightifieria kahdesti viikossa maaliskuun ajan, voidaan laskea, että kuun aikana lähetettiin ja vastaanotettiin positiivisia palauteviestejä yhteensä lähes 20,000 kappaletta!

Lue lisää kampanjasta: Elon Suomi 100 -hanke: Positiivisen palautteen puolesta, koulukiusaamista vastaan