Osa eläkkeestä maksuun etukäteen?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on eläkeuudistuksen mukanaan tuoma uusi eläkemuoto, jossa osan kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun jo ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Teimme tutkimuksen osittaiselle vanhuuseläkkeelle jääneistä selvittääksemme miksi he ovat päätyneet hakemaan sen ja jatkavatko he työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla.

– Suosituksi osoittautuneita osittaisia vanhuuseläkkeitä on myönnetty helmikuun alusta lukien. Teimme tutkimuksen saadaksemme käsityksen uuden eläkemuodon hakemisen motiiveista. Aika näyttää, miten eläkkeenhakijat tulevaisuudessa uuteen eläkemuotoon suhtautuvat, kertoo Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen.

Työnteon lopettaminen ei kiinnosta

Eläkkeensaaja voi valita osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessään, vähentääkö hän työskentelyä vai jatkaako työskentelyä kuten ennenkin. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen on myös oikeus, vaikkei olisi töissä lainkaan, sillä ansiotyö osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole pakollista.

Haastatelluista osittaista vanhuuseläkettä saavista 51 prosenttia on jatkanut työskentelyä aivan entiseen tapaan ja 17 prosenttia haastatelluista on vähentänyt työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen avulla. Vain pieni osa, 9 prosenttia, on lopettanut työnteon kokonaan. ”Olen yrittäjä, niin voin vähän vähentää työtä ja saada eläkettä korvaamaan ansion menetystä.”, kommentoi yksi haastatelluista.

– 63 vuotta täyttäneet eivät ole vähentäneet työntekoa saatuaan osittaisen vanhuuseläkkeen. Näyttää siltä, että varsinkin ikääntyneemmät ovat huomanneet mahdollisuuden ottaa osan eläkkeestä maksuun muiden ansioiden rinnalle, tiivistää Seppänen.

Alle 63-vuotiaista haastatelluista lähes viidennes on vähentänyt työntekoa, mutta alle 10 prosenttia on päättänyt lopettaa työt kokonaan.

Työntekijöiden ja yrittäjien osalta työssä jatkamisessa ei ole suurta eroa, sillä yrittäjistä 53 prosenttia ja työntekijöistä 49 prosenttia työskentelee yhtä paljon kuin aiemminkin. Teollisuuden ja tuotannon alalla korostuu työttömyys merkittävästi muihin aloihin verrattuna, sillä 31 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista on työttömänä. Yhteensä haastatelluista työttömiä oli 16 prosenttia ja loput muissa elämäntilanteissa, kuten sairauspäivärahalla tai lomautettuna.

Taloudellinen pakko vai halu nauttia elämästä?

”Minulla on yhden miehen yritys ja pienet tulot. Nyt on menossa elämän aktiivisimmat vuodet, niin en viitsinyt odottaa eläkettä kun vanhempana alkaa varmasti tahti jo hidastua.”, yksi haastatelluista kertoi.

Moni haki osittaisen vanhuuseläkkeen siksi, että haluaa nauttia elämästä ennen kuin se on liian myöhäistä. Osittainen vanhuuseläke toi monille myös mahdollisuuden keventää työtaakkaa. Joukossa oli myös useita haastateltavia, jotka halusivat varmistaa omat eläkesaamisensa ja siksi halusivat rahansa ajoissa ulos.

”Olen yrittäjä. Kun tulee vähän löysempää aikaa, niin on mahdollista vähän pitää lomaakin. Sellainen oli vähän tarkoitus, kun eläkkeen otin maksuun.”, selitti yksi haastatelluista.

– Syyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemiseen vaihtelivat taloudellisesta pakosta nautinnon haluun. Osa oli hakenut sen enempää asiaa pohtimatta, kertoo Seppänen ja jatkaa: – Monille osittainen vanhuuseläke on yksi keino talouden tasapainottamiseen. Esimerkiksi yrittäjillä työtilanne saattaa olla heikko ja eläke otettiin kompensoimaan muiden tulojen vähentymistä. Moni yrittäjä koki eläkkeen yksinkertaisesti järkeväksi vaihtoehdoksi. Valtaosa haastatelluista tunsi, että eläke toi henkisen helpotuksen taloudelliseen ahdinkoon.

”Ei oikein ole tuloja tästä yrityksestä, niin ajattelin ottaa eläkkeen tähän lisäksi. Yritystoiminta kun on hiljentynyt tässä viime aikoina, niin tästä saa pientä lisätuloa joka kuukausi.”, totesi yksi haastatelluista.

Osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutus vanhuuseläkkeeseen

”Tämmöinen mahdollisuus tuli ja elinpäivistä ei koskaan tiedä, niin pikkuhiljaa pois sieltä, kun mahdollisuus on. Ja kun kavereitakin on jo sairastunut ja pahimmassa tapauksessa kuollut pois, niin minä ajattelin nyt päätyä tähän ratkaisuun. Eikä se lopullisesta eläkkeestä vähenevä summa niin iso ole, että se olisi tähän vaikuttanut.”, kertoi yksi haastatelluista.

Tutkimuksessa myös kysyttiin, oliko hakija selvittänyt ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista sen pienentävän vaikutuksen tulevaan vanhuuseläkkeeseen.

– Tästä tuloksesta olimme erityisen iloisia, sillä 90 prosenttia haastatelluista oli selvittänyt osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutuksen lopulliseen eläkkeeseensä, toteaa Seppänen hymyillen.

Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, niin maksuun otettuun eläkkeen osaan tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa oman vanhuuseläkeiän.

Eläke ei kannusta jatkamaan työelämässä pidempään

Asiakkailta tiedusteltiin tutkimuksessa myös, aikovatko he jatkaa työelämässä ennakoitua pidempään otettuaan osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun. Vain 12 prosenttia työskentelyään jo vähentäneistä kertoo, että osittainen varhennettu vanhuuseläke myöhentää eläkkeelle siirtymistä.

– Valtaosa työntekijöistä eli 55 prosenttia kertoi, ettei aio siirtää kokonaan eläkkeelle jäämistään myöhemmäksi. Yrittäjät poikkesivat työntekijöistä tämän osalta, koska he katsoivat monen muunkin asian vaikuttavan eläkkeelle siirtymiseen. Liki puolet yrittäjistä sanoi, että vielä on mahdotonta sanoa, vaikuttaako myönnetty eläke siten, että varsinaiselle eläkkeelle jäätäisiin ennakoitua myöhemmin. Jäämme seuraamaan tilannetta, toteaa Seppänen.

– Kaikkinensa voidaan todeta, että toisaalta osittainen vanhuuseläke ei kannusta vähentämään työskentelyä, mutta ei myöskään jatkamaan pidempään työelämässä, kokoaa Seppänen tutkimuksen yhteen.

Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen kertoi osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääneiden haastattelututkimuksen tuloksista.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke pähkinänkuoressa:

  1. Alaikäraja: 61vuotta. Vuonna 2025 alaikäraja nousee 62 vuoteen ja siitä asteittain ylemmäs. Ei yläikärajaa.
  2. Eläkkeen määrä: 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä. Lykkäys tai varhennus on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa tai ylittää oman alimman eläkeiän.
  3. Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla: voi valita, jatkaako työskentelyä eläkkeen rinnalla vai ei. Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa, jos yritystoiminta jatkuu. Myös työsuhde tulee vakuuttaa.
  4. Eläkkeen kertyminen osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessa ansioista ja YEL-työtulosta: eläkettä kertyy 1,7 % vuodessa 61–62-vuotiaana, 1,5 % vuodessa 63-vuotiaasta alkaen ja alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen kertyy 0,4 % lykkäyskorotus jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin 1.–3.3.2017 puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen aikana haastateltiin yhteensä 100 eläkkeensaajaa, joille Elo on myöntänyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Helmikuun loppuun mennessä Eloon oli saapunut yhteensä noin 600 osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusta. Haastatelluista alle 63-vuotiaiden osuus oli 89 %. Naisia oli 28 %, miehiä 71 %, yrittäjiä 49 % ja työntekijöitä 51 % haastatelluista.