Opiskelutyöstä kansainväliseksi liiketoiminnaksi – Mika Apellin keksintö helpottaa kotihoidon arkea

Sattuma ja usko ideaan tekivät Mika Apellista yrittäjän. Opiskelutyönä alkunsa saanut lääkeannostelurobotti palvelee nyt kotihoidon asiakkaita kaikissa Pohjoismaissa. Inspiraationa keksinnölle toimi Apellin oma isoäiti.

On aika ottaa lääke”, ilmoittaa naisen ääni. Ääni kuuluu pöydällä olevasta vaaleasta laitteesta, Evondos-lääkeannostelurobotista. Yrityksen perustaja ja operatiivinen johtaja Mika Apell esittelee ylpeänä laitetta, joka on olennainen osa Evondos-nimisen yrityksen tarjoamaa palvelua.

– Kun lääkkeiden jakelun hoitaa robotti, vapautuu kotihoidolta aikaa muille tehtäville, Apell kertoo.

Näitä robotteja käytetään sadoissa kunnissa helpottamaan kotihoitajien työtä ja ikäihmisten arkea. Laitteet pitävät huolen, että potilaat ottavat oikeat lääkkeensä oikeaan aikaan.

Idea robotista syntyi vuonna 2007, kun Apell osallistui tuotteistamiskoulutukseen.

– Opiskelijaporukassa mietimme mielikuvituksellista ja helppokäyttöistä tuotetta lääkkeiden ottamiseen. Teimme markkinatutkimusta, emmekä löytäneet mitään vastaavaa. Yksi koulutuksen luennoitsija innostui ideasta ja kannusti meitä edistämään sitä, Apell kertaa.

Ajatus oli muhinut jollain tasolla Apellin mielessä jo pikku pojasta saakka.

– Lapsena katselin, kun hoitajat keskittyivät lääkkeiden annosteluun sen sijaan, että he olisivat huomioineet isoäitiäni. Meidän keksintömme on ratkaisu tuohon ongelmaan.

Tuotekehityksestä asiakaspalveluun

Lääkkeitä jakavan Evondos-laitteen prototyyppi keräsi myös ulkopuolista kiinnostusta ja projekti alkoi etenemään.

– Vuonna 2010 saimme ensimmäisen yksityisen rahoituksen ja aloitimme varsinaisen projektin. Suunnittelimme kolmen hengen tiiminä, miten teemme varsinaisen kaupallisen tuotteen.

Seurasi paljon selvitys- ja tuotekehitystyötä, mistä Apell alkuun vastasi.

– Olen ollut mukana kehityksen kärjessä. Pikku hiljaa mukaan on tullut uusia ihmisiä, jotka ovat ottaneet minulta niitä vastuita pois.

Nyt Apell on vastuussa asiakastoimituksista ja asiakaspalvelusta Pohjoismaissa.

– Terveysteknologian alalla turvallisuus on erityisen tärkeää. Olemme käyttöönoton tukemisessa erityisen hyviä. Autamme asiakkaita ottamaan palvelun käyttöön, tuemme ja koulutamme heitä. Meillä on myös vuorokaudenympäri palveleva asiakastuki.

Apell painottaakin, että Evondos myy palvelua tuotteen sijaan.

– Sen sijaan, että tarjoaisimme pelkkää laitetta, autamme hoito-organisaatioita uudistamaan toimintaansa palvelullamme, Apell linjaa.

Hirmu hyvä porukka

Evondosin päätoimipiste sijaitsee Salossa, tontilla joka on osa suomalaisten elektroniikkalaitteiden historiaa. 1920-luvulta alkaen tässä osoitteessa toimi elektroniikkalaitteita valmistanut Salora, jonka televisioiden ja radioiden jälkeen samassa sijainnissa valmistettiin Nokian ja Saloran yhteistoimesta Mobiran matkapuhelimia.

Tuossa samaisessa rakennuksessa työskentelevät nyt Evondosin työntekijät, jotka vastaavat muun muassa tuotekehityksestä, asiakaspalvelusta ja tuotteiden kokoamisesta.

Tehtaalla rullakoittain robotteja odottaa toimitusta siisteissä riveissä. Tunnelma on rauhallinen, kun osien valmistuksesta vastaavat työntekijät puurtavat työpisteillään. Ohi kulkiessaan Apell tervehtii kollegoitaan iloisesti.

Ihmiset ovat Apellille tärkeitä – hän tietää, että yritys ei olisi mitään ilman motivoituneita työntekijöitä. Sitoutuneen porukan ansiosta töihin on myös aina kiva tulla.

– Olemme panostaneet siihen, että jokainen ymmärtää oman roolinsa strategiassa. Meillä on myönteinen tekemisen ilmapiiri. Kaikki ovat valmiita tekemään töitä ja ratkaisemaan asiat yhdessä, Apell iloitsee.

Yrityksellä on nykyään noin 80 työntekijää, erilaisilla taustoilla ja taidoilla. Osa on tehnyt aiemmin hoitotyötä, toiset ovat tuotesuunnittelun ammattilaisia ja kolmansilla on taustaa teollisilta aloilta.

Evondosilla halutaan pitää huoli paitsi toimivasta tiimistä, myös yksilöistä.

– Panostamme one to one -keskusteluihin ja kompetenssien kehittämiseen. Lisäksi toteutamme joka vuosi työhyvinvointikyselyn Elon kanssa.

Ihmistä muovaava matka

Tuotteistamiskoulutuksesta ja sen synnyttämän idean ensihetkistä on kulunut 13 vuotta. Tähän päivään mennessä Evondosin robotit ovat jakaneet jo neljä miljoonaa lääkepussia. Ne ovat helpottaneet kotihoitajien arkea ja auttaneet lääkkeitä tarvitsevia.

Yrityksen liiketoiminta kasvaa kovaa vauhtia. Evondosilla on toimipisteet kaikissa Pohjoismaissa ja uusia kyselyitä palvelusta satelee ympäri maailmaa.

– Onhan se aikamoista pysähtyä katsomaan taaksepäin ja ajatella, että kaikki lähti opiskeluprojektista. Tämä matka on kyllä muovannut ihmistä ja ollut aikamoinen koulu. Ajattelumallini olisi varmasti erilainen, jos olisin valinnut erilaisen tien ja ollut esimerkiksi palkkatöissä.

Apell kokee työnsä merkitykselliseksi. Hän kertoo lääkkeenjakelurobotin saaneen kiitosta kotihoidon asiakkaalta, joka koki sen pelastaneen henkensä.

– Hän oli kaatunut niin pahasti, että ei pystynyt hälyttämään apua turvarannekkeen avulla. Robottimme hälytti, että lääkettä ei ollut otettu, joten kotihoito osasi tulla paikan päälle tarkastamaan tilanteen.

Apellin isoäiti olisi varmasti ylpeä lapsenlapsestaan.

 

Lue myös Mika Apellin vinkit yrittäjiksi aikovalle ​​​​​täältä.