Näin YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi ja turvaa perheesi tulevaisuuden

Moni perheen perustamista suunnitteleva yrittäjä miettii, miten Kelan perhe-etuudet lasketaan yrittäjille. Osa yrittäjistä myös pohtii, miten YEL-vakuutus turvaa, jos yrittäjä menehtyy. YEL-vakuutuksen työtulon suuruus vaikuttaa sekä vanhempainpäivärahojen että perhe-eläkkeen määrään. Tästä syystä onkin tärkeää pitää YEL-työtulo oikealla tasolla koko työuran ajan.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

YEL-vakuutuksen monipuolisuudesta kertovan juttusarjan kolmannessa osassa Elon asiantuntijat kertovat, miten YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa perhe-etuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.

Vanhempainpäivärahojen perusteena on YEL-työtulo

− Usein luullaan, että Kelan perhe-etuudet määräytyvät nostetun palkan mukaan, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kuten sairauspäiväraha, myös vanhempainpäiväraha lasketaan yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon mukaan, kertoo Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén.

Kela laskee äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän viimeksi vahvistetun verovuoden YEL-työtulon mukaan. Vuonna 2019 vanhempainvapaalle jäävän yrittäjän päivärahan laskennassa käytetään vuoden 2017 YEL-työtuloa, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Yrittäjä voi pyytää Kelaa laskemaan päivärahan myös päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtulon mukaan, jos yrittäjän työtulo on tuolta ajalta vähintään 20 prosenttia korkeampi kuin vahvistetun verovuoden YEL-työtulo.

− Työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta ja YEL-vakuutusmaksu lasketaan suoraan työtulosta. YEL-työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti, joten muutoksesta kannattaa ilmoittaa aina heti kun yrittäjätoiminnassa tapahtuu muutoksia, Sandén neuvoo.

Mikäli yrittäjä jatkaa työskentelyä vanhempainvapaalla, voi YEL-vakuutus olla edelleen aiheellinen. Jos työskentely jatkuu sen suuruisena, että YEL-työtulon alaraja 7 799,37 euroa vuonna 2019 täyttyy, tulee YEL-vakuutus pitää edelleen voimassa. Jos työpanos jää pienemmäksi tai työskentely ei jatku lainkaan, voidaan YEL-vakuutus päättää perhevapaan ajaksi.

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa

Perhe-eläkkeen määrä perustuu eläkkeeseen, jota menehtynyt yrittäjä itse sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Lisäksi leskeneläkettä saatetaan vähentää, jos ei ole alaikäisiä lapsia. Enimmillään leskeneläke on puolet menehtyneen yrittäjän eläkkeestä. Jos edunsaajina on leski ja kaksi lasta, perhe-eläke on menehtyneen yrittäjän eläkkeen suuruinen.

Jos esimerkiksi vuonna 1962 syntynyt yrittäjä kuolisi 55-vuotiaana ja olisi työskennellyt 21-vuotiaasta saakka 36 000 euron vuotuisella YEL-työtulolla (tai 3 000 €/kuukausiansiolla), arvioitu leskeneläkkeen määrä olisi noin 1 000 €/kk. Jos yrittäjän työtulo taas olisi ollut minimissä eli 7 645 €/v (tai ansiot 637 €/kk) , arvioitu leskeneläkkeen määrä olisi noin 213 €/kk. Laskelmat ovat arvioita eikä niissä ole huomioitu mm. indeksien korottavaa eikä elinaikakertoimen alentavaa vaikutusta eikä lesken omien ansioiden vaikutusta.

− Välillä yrittäjät kysyvät, eikö kannattaisi pitää YEL-työtulo minimissä ja keskittyä muuhun sijoittamiseen. Leskeneläkkeen määrää muihin sijoituskohteisiin verrattaessa on hyvä huomata, että leskeneläkettä maksetaan koko loppuelämän ajan eli hyvinkin pitkään, jopa vuosikymmenten ajan. Jos leski saa vaikkapa 20 vuoden ajan leskeneläkettä 1 000 €/kk, siitä kertyy jo 240 000 euron suuruinen kokonaispotti ilman indeksien eläkkeen määrää nostavaa vaikutusta, selittää Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helpoiten Elon verkkopalvelussa tai Yrittäjän mobiili -sovelluksella. Työtulomuutoksen voi tehdä myös soittamalla Elon asiakaspalveluun. Työtulo kannattaa päivittää aina heti kun se on ajankohtaista, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >

Lue miksi YEL-työtulo kannattaa pitää oikealla tasolla koko työuran ajan >

Lue miten YEL-vakuutus turvaa yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä >

Lue miten YEL-vakuutus turvaa, jos yrittäjä jää työttömäksi >

Katso video YEL-vakuutuksen vaikutuksista yrittäjän sosiaaliturvaan >