Mikä ihmeen työtulo ?

Yrittäjän työeläkevakuuttamiseen liittyvä terminologia ei siirry äidinmaidon mukana. Jotta YEL-vakuuttamista voi ymmärtää, on ensin ymmärrettävä mitä työtulo on. Se kannattaa, sillä työtulon rooli tulevaisuuden suunnittelussa on suuri.

“Niin makaa, kuin petaa” -sanonta on helposti yhdistettävissä työtulon määritelmään ja yrittäjän YEL-vakuuttamiseen. Yksinkertaisemmillaan eläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokaiselle annetaan ansioidensa mukaan. Yrittäjän tapauksessa kuitenkin työeläkevakuutettavat ansiot perustuvat yrittäjän omaan näkemykseen hänen työnsä arvosta. Se on tilanne, joka kannattaa hyödyntää oikein.

YEL-työtulo mahdollistaa turvatun tulevaisuuden. Työtulon määrittely työn arvon mukaan takaa yrittäjälle oikean suuruisen sosiaali- ja eläketurvan.

Oikein mitoitetulla työtulolla yrittäjä luo ikään kuin turvaverkon, johon hän voi luottaa eri elämäntilanteissa.

YEL-vakuutus kartuttaa luonnollisesti yrittäjälle aikanaan maksettavaa vanhuuseläkettä, mutta esimerkiksi myös sairaus- ja vanhempainrahat määräytyvät YEL-työtulon perusteella yrittäjälle.

– Usein YEL-työtulosta puhuttaessa unohdetaan työkyvyttömyysriskin olemassaolo ja keskitytään ajattelemaan YEL-työtuloa vain vanhuuseläkkeen karttumisen kautta. Vanhuuseläke ei nuoria yrittäjiä herätä ajattelemaan työtulon nostamista oikealle tasolle, mutta työkyvyttömyyseläkkeen kohdalla nuorellekin yrittäjälle hahmottuu YEL-työtulon merkitys. Mikään muu vakuutus ei kata yrittäjän työkyvyttömyysriskiä kuten YEL-vakuutus, kertoo Elon kehityspäällikkö Jukka Lehmussaari.

Yrittäjälle ei usein synny selkeää palkkatuloa, minkä takia työtulon määrittely voi tuntua hankalalta.

– Yrittäjän työtulo määritellään suoritetun työn hinnan mukaan. Toisin sanoen työtulo lasketaan sen mukaan, kuinka paljon palkkaa maksettaisiin vuositasolla työntekijälle, joka tekisi yrittäjän tekemän työn, Lehmussaari selventää.

Esimerkiksi parturikampaajan palkka on helposti määriteltävissä, mutta on olemassa runsaasti aloja, joilla yrittäjän suorittaman työn hinnan määrittely on hankalaa. Kaikilla aloilla ei ole vakiintunutta työn hintaa ja usein itse yrittäjä on paras tekemään arvion tekemänsä työn hinnasta. Vaikka yrittäjän nostama palkka ja yritystoiminnan voitto kertovat yrittäjän työn hinnasta, ei työtulo ole kuitenkaan liikevaihto miinus kulut tai verottajalle ilmoitetut voitot. Työtulo vastaa aina tehdyn työn arvoa riippumatta siitä, onko työ tappiollista tai tuloksellista.

Aloittelevan yrittäjän tilanne on usein lähempänä taloudellista ahdinkoa kuin lottovoittoa.

– Yritystoiminnan käynnistäminen kunnolla voi viedä useammankin vuoden. Silloin työtulo on matala.

Alun kivikkojen jälkeen työtulo kannattaa nostaa uudelleen pöydälle.

– Yrityksen toiminnan kehittämistä kannattaa jatkaa niin pitkään, että pakollisten maksujen kattamisen jälkeen pöytään jää sopiva viipale leipää, johon voi olla tyytyväinen. Silloin toiminta on oikeasti kannattavaa ja yrittäminen terveellä pohjalla.

Työtulon määrän vaikutusta eläketurvaan ja Kelan sairauspäivärahaan voi katsoa YEL-laskurin avulla.