Mentoroinnilla menestykseen

Monet pienyrittäjät painiskelevat yksin kysymyksiensä kanssa. Omien ajatusten järjestelyssä auttaa Suomen Yrityskummit ry:n yrityskummi – mentori, joka on luottamuksellinen keskustelukumppani ja ideoiden sparraaja. Yrityskummi on pienyrittäjälle kullanarvoinen apu matkalla menestykseen.

Suomen Yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva asiantuntijaverkosto. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja yrityskummi Peter Schulman kannustaa yrittäjiä ottamaan yhteyttä yrityskummiin jo ennen kuin ongelmia ilmenee.

– Usein yrittäjä ottaa yrityskummiin yhteyttä liian myöhään, eli silloin kun yritys on jo ongelmissa, Schulman harmittelee.

Yrityskummin rooli ei Schulmanin mukaan ole varsinaisesti yrityksen perustamisvaiheessa. Kummi tulee mukaan sitten, kun yrittäjällä on halu viedä omaa yritystään johonkin suuntaan.

– Yrittäjällä pitäisi olla joku tahtotila, Schulman sanoo.

Tahtotila on halu kehittyä tai jokin liiketoiminnallinen haaste, johon yrittäjä on törmännyt. Jos suunnitteilla on esimerkiksi yrityksen kasvattaminen tai suunnan vaihtaminen, kannattaa harkita mentorin hankkimista.

Keskustelukumppanuutta ja ideoiden sparrailua

Suomen Yrityskummit ry on ollut toiminnassa jo 20 vuotta, ja maanlaajuinen kummiverkosto käsittää noin 1200 mentoria. Mentorit ovat sitoutuneita jakamaan osaamistaan yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan käyttöön ja toimimaan liiketoiminnan onnistumisen tukena. Asiakkaat ovat pääasiassa pienyrityksiä, joilla ei ole hallitusta tai johtoryhmää.

Mentori-aktori-suhde lähtee liikkeelle siitä, että yrittäjä pyytää mentoritukea. Yrityskummien prosessi ohjaa yrittäjän sopivan mentorin luokse. Toiminta on maksutonta ja riippumatonta: yrityskummi ei voi olla muussa suhteessa yrittäjään eikä hyötyä kummitoiminnasta.

Keskustelun kautta omat tavoitteet ja liiketoimintaympäristö kirkastuvat.

– Kummi ei kerro valmiita ratkaisuja, vaan on keskustelukumppani ja ideoiden sparraaja. Päätökset tekee aina yrittäjä itse, Schulman painottaa.

Vaikka kummi ei anna valmiita vastauksia, keskustelu auttaa yrittäjää löytämään ratkaisuja oman yrityksen haasteisiin. Kokenut mentori voi tarjota sellaista kokemuksen tuomaa tietotaitoa, jota itselle ei ole kertynyt.

Menestyksen resepti

Monesti mentori-aktori-suhde jatkuu pitkään ja kehittyy joskus jopa elinikäiseksi ystävyydeksi.

– Intensiivisin vaihe kestää noin vuoden, Schulman kertoo.

Toisinaan aktori saattaa kuitenkin huomata saaneensa riittävästi sparrausta jo parin tapaamiskerran jälkeen. Tarpeet ovat yksilöllisiä, joten niin on mentorointikin. Kun antaa jotain, saa myös itse takaisin. Yrityskummitoiminta on Schulmanin mukaan molemminpuolinen oppimisprosessi.

Mentoroinnin merkitystä menestykselle ei Schulmanin mukaan voi mitata. Kyse on enemmän siitä, miten yrittäjä itse on mentori-aktori-suhteen ja omien ajatustensa selkiytymisen kokenut.

Mikä sitten yleisesti ottaen olisi Schulmanin resepti menestykseen?

– Markkinalähtökohdan pitäisi olla toiminta-ajatuksessa ja liikeideassa yhtä vahvasti mukana kuin liikeidean kehittämisessä palvelun tai tuotteen tekeminen, Schulman summaa.

Mikään ei takaa yrityksen menestymistä, mutta siihen vaikuttavat eniten hyvä liikeidea, markkinointi, myynti ja asiakasnäkökulma sekä ansaintalogiikka. Yrityskummi voi auttaa yrittäjää kaikkien näiden asioiden hahmottamisessa ja ymmärtämisessä ja olla siten verraton kumppani matkalla kohti menestystä.

Ajatustenvaihto muiden kanssa tuo uusia näkökulmia

Yrityskummit tulevat usein mukaan yhdistyksen toimintaan, kun oma aktiiviura on päättynyt tai päättymässä.

Myös Schulman pohti eläkkeelle jäämisen jälkeen jotakin aktiviteettia. Vapaaehtoistyö yrityskummina tuntui hyvältä ratkaisulta. Yrityskummiverkostosta Schulman löysi myös kaipaamansa verkoston.

Mitkä ovat Schulmanille tärkeimmät syyt toimia kummina?

– Halu auttaa ja tukea nuoria yrittäjiä ja hyödyntää omaa osaamistaan, Schulman kertoo.

Kummi auttaa yrittäjää myös verkostoitumisessa. Schulmanin mukaan on tärkeää keskustella niiden kanssa, keillä on kokemusta ja asiantuntijuutta: millaisessa maailmassa toimitaan ja millaisilla pelisäännöillä siellä pelataan?

Keskustelukumppanin ei tarvitse olla samalta alalta kuin yrittäjän, vaan usein eri alan asiantuntijan näkemys voi olla jopa hedelmällisempi. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan, vaan uusia näkökulmia voi saada kaikenlaisen ajatuksenvaihdon kautta. Tutustu lisää osoitteessa www.yrityskummit.fi.