Leivon Leipomon toimitusjohtaja: osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen edut

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hyödyntäminen voi olla hyvä ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. Leivon Leipomosta jäi osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle kaksi työntekijää ja kokemukset ovat olleet positiivisia.

  • Etenkin fyysisesti raskaassa työssä osittainen varhennettu vanhuuseläke auttaa työntekijää jaksamaan tehtävissään. Toisen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääneen työntekijämme päätöksen taustalla oli nimenomaan tämä syy.
  • Työntekijälle vapautuu enemmän vapaa-aikaa. Toinen meiltä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäänyt työntekijä halusi viettää enemmän aikaa lastenlastensa ja harrastusten kanssa.
  • Työntekijälle osittainen varhennettu vanhuuseläke takaa helpon, vaiheittaisen siirtymän eläkkeelle. Töitä tekemään tottunut ei jää yhtäkkiä tyhjän päälle, vaan pääsee totuttelemaan rauhassa uuteen elämäntilanteeseen.
  • Täysipäiväisestä osa-aikaiseksi vaihtuva työ mahdollistaa työntekijälle uusia tehtäviä myös uran lopulla.
  • Yritykselle vaiheittainen eläkkeelle jääminen mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtämisen eteenpäin tehtävässä jatkavalle. Muutos ei tapahdu yön yli, vaan vastuuta pystytään siirtämään hiljakseen.
  • Ratkaisu tarjoaa joustavuutta myös työvuorosuunnitteluun. Kiireajat, lomat ja sairastapaukset on helpompi hoitaa, kun yrityksessä on useampi samaa tehtävää hoitava osaaja.

Lue Leivon Leipomon yrittäjätarina täältä