Keskustelu veronmaksun vastuullisuudesta tärkeää

Kansalaisjärjestö Finnwatch on julkaissut selvityksen suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan veronmaksun vastuullisuudesta. Selvityksessä on nostettu esiin etenkin ns. veroparatiisit ja työeläkeyhtiöiden sijoitukset niihin.

– Veronmaksun vastuullisuudesta keskustelu on tärkeää globaalisti ja kansallisesti, mutta myös oman toimintamme kehittämisen kannalta. Keskustelussa haastavaa on, että erilaisia näkökulmia ja määritelmiä on lukuisia, sanoo Elon sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo. – Esimerkiksi tämänhetkisessä taloustilanteessa valtioiden on samanaikaisesti pyrittävä sekä lisäämään verotuloja että tuettava ja houkuteltava yritystoimintaa suotuisilla veroratkaisuilla. Rajanvedot eivät ole yksiselitteisiä, mutta hyvässä keskustelussa kaikki näkökulmat saavat sijansa.

Hanna Hiidenpalo​
Hanna Hiidenpalo​

Minne ja miksi Elo sijoittaa?

Työeläkeyhtiönä Elon sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.  Näin myös hillitään tarvetta työeläkemaksujen korottamiseen. Nykymaailmassa työeläkeyhtiön sijoitustoimintaa koskevat tuottovaatimukset ja rajoitteet edellyttävät sijoitustoiminnan hajauttamista Suomen ulkopuolelle.

Kansainvälisille markkinoille Elo sijoittaa usein rahastojen kautta. Rahastojen käyttäminen on tuottavaa ja tehokasta sekä käytännössä välttämätöntä useissa omaisuusluokissa, koska suorien sijoitusten tekeminen on usein mahdotonta esimerkiksi pääomasijoituksissa tai kaukaisilla markkinoilla.

Iso osa Elon rahastosijoituksista on rekisteröity valtioihin, jotka Finnwatch luokittelee raportissaan veroparatiiseiksi. Näistä sijoituksista noin 70 prosentttia on tehty Luxemburgiin ja Irlantiin rekisteröityihin rahastoihin. Molemmat valtiot noudattavat Euroopan unionin lainsäädäntöä, joten sijoittajan näkökulmasta niissä sijaitsevien sijoituskohteiden verotus on yhtä läpinäkyvää kuin vastaavissa suomalaisissa sijoituksissa.

Rahastoja on rekisteröity runsaasti näihin valtioihin ennen kaikkea siksi, että siellä kansallisella lainsäädännöllä on onnistuttu luomaan niille tehokkaat toimintaedellytykset. Sijoitusta pitää aina arvioida laajemmin – pelkästään rahaston sijoittautuminen tiettyyn valtioon ei tee siitä veronmaksun näkökulmasta vastuutonta sijoituskohdetta.

Mikä on sijoittajan vastuu?

Veronmaksuun liittyy kiistämättä globaalisti myös vakavia haasteita, kuten veronkiertoa. Monessa valtiossa on mahdollista rakentaa epäsuoria sijoitusinstrumentteja, joiden hallinto ja rakenne ovat julkisuudelle läpinäkymättömiä.

– Elo ei sijoita instrumentteihin, joiden rakenne ei ole sille sijoittajana läpinäkyvä. Sijoittajana vastuuseemme kuuluu tuntea omat sijoituskohteemme ja ymmärtää niiden riskit ja mahdollisuudet mahdollisimman hyvin, sijoituskohteen kotipaikasta riippumatta. Käytännössä osana sijoituskohteen analysointia ja arviointia selvitämme myös verotukseen liittyvät asiat, kuten sovellettavan verolainsäädännön ja sen noudattamisen sekä mahdolliset verosopimukset. Meille on tärkeää, että sijoituskohteen verotukseen liittyvät asiat on avattu mahdollisimman avoimesti, Hanna Hiidenpalo painottaa.

– Elo, kuten myös edeltäjänsä Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö, on YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajana sitoutunut edistämään vastuullista sijoittamista niin omassa sijoitustoiminnassaan kuin myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Jokaisella sijoittajalla onkin vastuu, mutta ei yksin merkittävää valtaa saada globaalisti muutosta aikaan. Yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi muutosten tapahtuminen edellyttää poliittista päätöksentekoa eli esimerkiksi verolainsäädännön kehittämistä sekä tietojenvaihdon lisäämistä. 

Artikkeli on julkaistu Elon verkkosivuilla 13.5.2014