Kemppi Oy:n HR-johtajan Anne Aaltosen vinkit työkykyjohtamiseen

  1. Ymmärrä toimialaasi koskevat riskit. Mieti mitä erityispiirteitä liittyy henkilöstön työnkuviin, millaisissa olosuhteissa he työskentelevät ja mitkä riskit ovat oleellisia juuri heille. Tätä voit kartoittaa esimerkiksi teettämällä henkilöstölle terveyskyselyn.
  2. Tee yhteistyötä esimiesten, työterveyden ja työeläkevakuutusyhtiön kanssa. He ovat kaikki asiantuntijoita, joilta saat tukea työkykyjohtamisen suunnitteluun ja käytännön toimenpiteisiin.
  3. Osallista henkilöstöä työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden suunnitteluun. Perustakaa esimerkiksi asialle omistettu työryhmä, minkä kautta henkilöstö pääsee itse vaikuttamaan toimenpiteisiin. Osallistamisen ja motivoinnin kautta sitoutat henkilöstöä toimenpiteisiin.
  4. Ole ajoissa ja puutu asioihin etukäteen. Panosta työkykyyn vaikuttavien riskien torjumiseen ennaltaehkäisevästi. Se on huomattavasti kannattavampaa, kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen.
  5. Mieti työkyvyn seuraamiselle järkevät mittarit ja seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta niiden avulla. Tässäkin saat apua työterveydestä ja työeläkevakuutusyhtiöltä.
  6. Panosta henkilöstön kokonaishyvinvointiin pelkän työkyvyn sijaan. Ota tavoitteeksi, että henkilöstö voi hyvin myös työajan ulkopuolella – niin vapaa-ajalla kuin vielä eläkepäivillä.