Introvertti, näin loistat työelämässä

Introvertit jäävät usein ekstroverttien jalkoihin työelämässä – mutta syyttä. On aika kumota väärät uskomukset introversiosta ja antaa sisäänpäin suuntautuneiden loistaa omalla tavallaan.

Verkostoitumistilaisuudet, palaverit, avokonttorin hälinä. Nyky-yhteiskunta ja työelämä vaativat ulospäinsuuntautuneisuutta, ja maailma tuntuu pyörivän pitkälti ekstroverttien ehdoilla.

Siinä missä ekstrovertti saa energiansa sosiaalisista tilanteista ja tapahtumarikkaasta ympäristöstä, introvertilta nämä varastavat energiaa. Voivatko introvertit kukoistaa ulospäinsuuntautuneille rakennetussa bisnesmaailmassa?

Työelämä tarvitsee introvertteja

Psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan introversio on pitkälti väärinymmärretty ominaisuus. Hän haluaa puhdistaa introverttien maineen ja todistaa, että tosiasiassa introverteille tyypilliset ominaisuudet voivat olla hyödyksi työelämässä.

Kirjassaan Ujot ja introvertit Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että yhteiskunta tarvitsee yhtä lailla luovia ratkaisuja kehittäviä ja empaattisia harkitsijoita, jollaisia introvertit usein ovat, kuin ekstroverteiksi lukeutuvia rohkeita riskinottajia.

Toimistotyössä onnistuminen vaatii etupäässä kognitiivisia kykyjä, kuten ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, ei tietynlaista persoonallisuutta. Omissa maailmoissa viihtyvä introvertti voi siis olla aivan yhtä lailla erinomainen työntekijä, kuin ulospäinsuuntautunut kollegansa.

Tästä todisteena on pitkä lista introvertiksi itsensä luokittelevia, menestyneitä yrittäjiä ja yritysjohtajia. Bill Gates, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling ja Warren Buffett ovat kaikki introvertteja, jotka eivät ole antaneet piirteen seistä tiellään matkalla menestykseen.

Ulkoisista ärsykkeistä ja ihmiskontakteista väsyvä introvertti voi kuitenkin tarvita erityisiä keinoja työelämässä jaksamiseen. Listasimme vinkit, joilla introvertti menestyy työpaikalla.

1. Keskity vahvuuksiisi

Introvertin vahvuuksiin lukeutuvat sisukkuus, huolellisuus ja kyky paneutua asioihin syvällisesti. Nämä ovat kaikkia työelämän kannalta merkittäviä taitoja, joista introvertti voi olla ylpeä. Työnkuva kannattaa valita omien taipumusten mukaan: introvertti loistaa etenkin luovassa ajattelutyössä, joka vaatii edellä mainittuja piirteitä.

2. Opettele kehumaan itseäsi

Tutkimukset todistavat, että ekstrovertit arvioivat itsensä usein yläkanttiin, kun taas introvertit eivät kehu itseään heppoisin perustein. Työelämässä tulee kuitenkin vastaan tilanteita, joissa omakehu on tarpeen. Opettele kehumaan itseäsi tarvittaessa, esimerkiksi myyntitapaamisessa tai työhaastattelussa.

3. Tutustu kollegoihisi

Introvertin ei tarvitse muuttaa itseään ja esittää olevansa ulospäinsuuntautunut, mutta työ vaatii usein jonkin verran sosiaalisuutta jokaiselta. Taakkaa voi keventää esimerkiksi tutustumalla työkavereihin syvällisemmin, jolloin yhdessäolo sujuu kevyemmin.

4. Ota aikaa latautumiselle

Introvertit eivät inhoa ihmisiä – he vain yksinkertaisesti väsyvät isoissa porukoissa ja tarvitsevat runsaasti omaa aikaa palautuakseen. Jos sosiaalinen kanssakäyminen vie voimat, varaa kalenteristasi hetkiä yksinololle, tai järjestä arkeesi rauhaa etätyöpäivien avulla. On myös täysin sallittua jättää lounastreffit sopimatta ja nauttia tauosta yksinään.
 

Lähteet:

Keltikangas-Järvinen Liisa. Ujot ja introvertit. WSOY, 2019.

TED Talk: Susan Cain, The Power of Introverts.

Carolie Castrillon, How Introverts Can Thrive As Entrepreneurs. Forbes.