Hyvinvoiva henkilöstö on työnantajansa tärkein voimavara

DA-Groupissa työhyvinvoinnin kehittäminen on viety johdon agendalle. Vuonna 2016 toimitusjohtaja Sami Kotiniemi polkaisi käyntiin pitkäjänteisen hankkeen, joka on yhä käynnissä. Tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen koko organisaation tasolla.

DA-Groupissa työhyvinvointi nähdään laajana kokonaisuutena, johon linkittyy fyysisen hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen lisäksi työpaikan yhteisöllisyys ja hyvä esimiestyö. Osassa elementeissä työnantaja on ratkaisevassa asemassa, kun taas henkilökohtaiseen elämään kytkeytyvät asiat, kuten uni, on työntekijän itse huolehdittava. Lähes sadan työntekijän yhtiö käynnisti vuoden 2016 syksyllä 360o-työhyvinvointihankkeen, joka jatkuu yhä.

”Pikavoittoja emme ole lähteneet hakemaan”, kertoo Sami Kotiniemi, DA-Groupin toimitusjohtaja. ”Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tekemistä. Kun henkilöstöön panostaa, he antavat työnantajallaan paljon takaisin. Tiedän omasta kokemuksesta, että työ vie joskus mennessään. Tuolloin on muistettava pitää itsestä huolta, mutta totta kai työnantajalla on myös iso rooli kuormittumisen hallitsemisessa.”

Vetovastuu hankkeesta on hallintojohtaja Elina Salolla. Hanke oli jo ehtinyt käynnistyä, kun Elina aloitti tehtävässään DA-Groupissa myöhään syksyllä 2016. Kumppaniksi henkilöstöliikuntaan liittyvien toimenpiteiden osalta oli jo ehditty valita Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus. Varsinainen työ aloitettiin piloteilla, jotka keskittyivät fyysiseen hyvinvointiin, ja henkilöstön haastatteluilla. Kumppani on osoittautunut hyvin osaavaksi ja hyödylliseksi käsipariksi. DA-Groupilla on myös panostettu helposti arjen lomassa hyödynnettäviin liikuntamahdollisuuksiin: yrityksellä on työntekijöille uima-allas ja muita liikuntatiloja.

Myös Elon työhyvinvointiosaaminen saa Elinalta kiitosta: ”Elolla on todella hyviä aamutilaisuuksia, joista saa erinomaisia ideoita organisaation kehittämiseen. Erityisesti johtamisasioissa tulee paljon näkemystä.”

Elolla on todella hyviä aamutilaisuuksia, joista saa erinomaisia ideoita organisaation kehittämiseen, kertoo DA-Groupin hallintojohtaja Elina Salo.

Erilaiset tehtävät tuovat erilaisia haasteita työkyvylle

Forssassa sijaitseva DA-Group suunnittelee ja valmistaa sulautetun teknologian ratkaisuja teollisuus-, puolustus- ja avaruusalan asiakkaiden tarpeisiin. Yhtiössä on paljon erilaisia työtehtäviä. Osa henkilöstöstä on asiantuntijoita ja toimihenkilöitä, jotka tekevät staattista päätetyötä, toiset työskentelevät tehtaalla hienomekaniikan tai raskaan metallityön parissa. Puhdastilatyöskentely vaatii ääretöntä keskittymistä, ja myyntityö puolestaan edellyttää satoja kilometrejä tien päällä olemista.

”Työkykyä koettelevat asiat ovat meillä hyvin vaihtelevia”, sanoo Sami. ”Sen takia hankkeemme toimenpiteet ovat monipuolisia. Kaikille sama ratkaisu ei toimi.”

Projektiluontoinen työ tuo mukanaan kiireisiä aikoja, jolloin projektitiimien jaksaminen voi joutua kovalle koetukselle.

”Asiakkaamme ovat hyvin vaativia, suuria organisaatioita – niin Suomesta kuin muualta maailmasta”, kertoo Sami. ”Lisäksi tuottamamme ratkaisut ovat teknologisesti erittäin monimutkaisia. Tämä vaatii insinööreiltämme todella paljon. Palautuminen on tärkeää, jotta jaksetaan viedä projektit huipputasoisesti päätökseen ja vielä aloittaa aina uutta.”

Vuoden 2017 alkupuolella DA-Groupissa tehtiin mittava organisaatiomuutos. Kun aiemmin johtoryhmä oli toiminut koko organisaation esimiesryhmänä, vuoden alussa nimettiin linjaesimiehet.

”Pelkkä johtoryhmätasoinen esimiestyö ei ollut paras mahdollinen ratkaisu päivittäisen johtamisen kannalta”, kertoo Elina. ”Linjaesimiehet ovat lähempänä työntekijöitä ja voivat konkreettisemmin hoitaa päivittäisjohtamista. Toki tämä edellytti, että myös koulutamme esimiehiä, jotta heillä on uuteen tehtävään tarvittavat taidot. Näitä ovat esimerkiksi projektitaidot mutta myös ihmissuhdetaidot. Työntekijätasolla olemme kehittäneet paljon vastuunottoa ja sitoutumista omaan tekemiseen. Jotta päivittäinen työ sujuu ja asiakkaat palaavat luoksemme projekti toisensa jälkeen, jokaisen tulee ymmärtää oma tehtävänsä ja vastuunsa.”

DA-Groupin henkilöstö on arvostanut linjaesimiesten tuloa organisaatioon.

”Työ sujuu mielekkäämmin, kun on oma esimies, jolta kysyä tarvittaessa tietoja ja neuvoja. Lisäksi kun työt tulevat linjaesimiehen kautta, työvirta on selkiytynyt.”

Työhyvinvointiin panostava yhtiö houkuttelee huippuosaajia

Hanke jatkuu yhä. Syksyllä 2018 DA-Groupissa mietitään, mihin suuntaan edetään seuraavaksi. Työssä tulee auttamaan marras-joulukuussa tehtävä henkilöstökysely. Henkilöstön osallistaminen onnistuukin näppärästi, kun heidän puoleensa käännytään tulevien toimenpiteiden suunnittelussa. Se luo hyvää pohjaa muutoshalukkuudelle.

”Oleellista on miettiä porukalla, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä”, kertoo Elina. ”Henkilöstöltä tulee paljon hyvin ideoita ja heiltä kysymällä selviää, mitä eri asiat vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa. Näin voimme suunnitella aidosti vaikuttavia toimenpiteitä. Olen itse yrittänyt tuoda esille organisaatiolle, että toimitusjohtaja tai esimies ei pysty toteuttamaan hanketta yksin, vaan jokaisen täytyy olla mukana.”

Sekä Elina että Sami uskovat, että työhyvinvoinnin hankkeille on tärkeää saada yrityksen johdon mandaatti.

”Johto näyttää, että työhyvinvoinnin kehittäminen on aidosti tärkeä ja iso asia”, painottaa Sami. ”Lisäksi esimiesten tulee antaa työntekijöille tilaa hyödyntää tilaisuudet pitää huolta itsestään. Järjestämme esimerkiksi viikoittaisia yhteisiä liikuntahetkiä. Esimiesten on tärkeää tukea alaistensa halua osallistua niihin.”

Sami huomauttaa myös, mikä merkitys henkilöstön työhyvinvointiin panostamisella on työnantajakuvan kannalta.

”Voimavaramme yrityksenä on ihmisemme ja heidän osaamisensa. Tietotaitomme on rakennettu heidän varaansa. Haluamme, että huippuosaajamme pysyvät meillä mahdollisimman kauan. Kisaaminen huipputaitavista työntekijöistä on kovaa. Lisäksi haluamme kattavasti huolehtia henkilöstömme työurien jatkumisesta. Työhyvinvointi ei voi olla vain kaunista puhetta, sen on oltava konkreettista tekemistä.”

Sami ei epäröi, kun häneltä kysyy, mitä terveisiä hän haluaa lähettää muille organisaatioille, joissa agendalla on työhyvinvoinnin kehittäminen: ”Tärkeintä on tehdä päätös, että parannuksia lähdetään tekemään. Hankkeissa tulee edetä pala kerrallaan henkilöstöä osallistavasti. Kaikkea ei pidä räjäyttää heti uusiksi. Tämä on erittäin pitkäjänteistä työtä.”

DA-Groupin toimitusjohtaja Sami Kotiniemi ja hallintojohtaja Elina Salo uskovat vahvasti, että työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä.