Etätyöstä energiaa kaamokseen

Mitä jos huomenna valitsisit työympäristöksesi lähikahvilan tai jäisitkin vaihteeksi kotioloihin puurtamaan? Tutkimukset nimittäin osoittavat, että etätyö kannattaa. 

Pimeät ja kylmät talviaamut ovat täällä taas, eivätkä ne suoranaisesti houkuttele taistelemaan tietä toimistolle aamu toisensa jälkeen. Iloinen uutinen: loskan ja ruuhkan keskelle ei ole välttämätöntä lähteä.

Itsenäistä työtä tekevä, tehtävänsä hyvin hallitseva tekijä voi todennäköisesti hoitaa työnsä mistä tahansa käsin. Teknologia tarjoaa yhä useammalle meistä mahdollisuuden valita toimiston sijaan työpisteeksemme kodin, kahvilan tai vaikkapa coworking-tilan. Kannettava tietokone, puhelin ja internetyhteys riittävät useimmille työvälineiksi, joten työstä on mahdollista suoriutua paikasta riippumatta.

Listasimme etätyön etuja ja muutaman muistutuksen johtajalle, joka pohtii etätyömahdollisuuden tarjoamista omalla työpaikallaan.

Positiivisia vaikutuksia puolin ja toisin

Tutkimukset todistavat, että etätyömahdollisuuden tarjoaminen on kannattavaa niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta. Positiiviset vaikutukset näkyvät sekä työn tuloksissa että työntekijän henkilökohtaisessa elämässä.

3 syytä hyödyntää etätyötä

  1. Työnantajaa kiinnostaa tietysti etenkin työn tehokkuus ja tuottavuus. Etätyön merkittävä etu piileekin niissä: on todennäköistä, että etänä työskentelevien tuottavuus paranee. Keskittymistä vaativat tehtävät on helpompi saada aikaiseksi oman kodin rauhassa, ja moni kokeekin olevansa tehokkaampi etänä kuin työkavereiden ja puheensorinan keskellä toimistolla työskennellessään.
  2. Tutkimukset osoittavat myös, että etätyö parantaa työtyytyväisyyttä. Työn joustavuutta arvostetaan korkealle, ja joustavuus sitouttaa työntekijöitä. Etätyömahdollisuuden tarjoavissa yrityksissä henkilöstön vaihtuvuus on tutkitusti pienempi, kuin niissä, joissa tätä etua ei tarjota. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan etätöihin kannustavilla yrityksillä oli jopa 25 prosenttia parempi henkilöstön pysyvyys.
  3. Etätyö lisää työntekijän vapaa-ajan määrää, kun aikaa säästyy työmatkan verran työpäivän kummastakin päästä. Moni kokeekin elämänlaatunsa parantuneen etätyön avulla. Lisääntynyt hyvinvointi ja jaksaminen näkyvät jopa pidentyneinä työurina.

Tarjoa tavoitteita ja työvälineitä etätyötä tekevälle

Vaikka tutkimukset osoittavat etätyön kannattavuuden, DNA:n tutkimuksesta käy ilmi, että yhä harvemmalle suomalaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta työskennellä toimiston ulkopuolella. Etätyö tuntuu yhä epäilyttävän osaa työnantajista.

Jos etätyömahdollisuuden tarjoaminen mietityttää, pysähdy miettimään, onko sinulla käytössä oikeat mittarit työntekijöiden suoriutumisen arviointiin. Työaika ei välttämättä ole paras mittari laadullista työtä tekevälle – pelkän ajan sijaan on parempi keskittyä tulosten mittaamiseen. Etätyössä tavoiteltu joustavuus toteutuu, kun asetat henkilöstölle selkeät tavoitteet ja annat heille muuten vapaat kädet tehtävien suorittamiseen.

Etätyössä piilee toki myös omat haasteensa. Yksi näistä on työn ergonomia. Kun työskentelypisteen saa valita vapaasti, saattaa hyvä työasento ja riittävä tauotus unohtua. Etätöitä tekevän kannattaakin valita sohvan nurkan sijasta aktiivisempi asento työpäivän ajaksi. Työnantaja voi kannustaa hyviin ergonomisiin valintoihin tarjoamalla työntekijän käyttöön kalusteita ja apuvälineitä.

Lisäksi säännöllistä etätyötä tekevä yksinpuurtaja saattaa kärsiä yhteisöllisyyden puutteesta. Spontaanien kahvipöytäkeskustelujen jäädessä pois, olo voi tuntua yksinäiseltä. Tiedonjakamisesta ja yhteisöllisyydestä täytyy pitää eri tavalla huolta, kun työskennellään fyysisesti eri paikoissa. Etätyömahdollisuudesta huolimatta yhteishenkeä kannattaa ylläpitää ja kollegoiden on hyvä kokoontua viettämään yhteistä aikaa silloin tällöin, esimerkiksi viikkopalavereiden, virkistyspäivien tai juhlien muodossa.

 


Lähteet:

Harvard Business Review: A Working from Home Experiment Shows High Performers Like It Better.

Työturvallisuuskeskus: Etätyössä turvallisesti.

Vox: How remote work is quietly remaking our lives.