Elon verkkopalvelu tukee kasvuyritystä ennakoivassa henkilöstötyössä

Rekrytointiyrityksessä aTalent Recruitingissa työntekijöiden keski-ikä on noin 27 vuotta ja kasvu huikeaa. Kahden viime vuoden aikana henkilöstömäärä on lähes tuplaantunut ja tahti kiihtyy edelleen. Yhä suuremmissa tiimeissä myös työkykyjohtamiseen ja prosesseihin on panostettava uudella tavalla. Auttaakseen yritystä pysymään kasvun tahdissa Recruitment Manager ja tiiminvetäjä Laura Isosomppi aloitti Elon verkkopalvelun käytön vuoden 2018 alussa.

- Aiemmin reagoimme yksittäisiin tilanteisiin, mutta nopea kasvu edellyttää pitkän tähtäimen suunnittelua. Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus Elon verkkopalvelussa auttoi meidät hyvään alkuun. Sen avulla saimme selville, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota, Isosomppi kertoo.

aTalent Recruitingin Laura Isosomppi

Vahvuudet esille kartoituksessa

Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus toi esiin yrityksen vahvuudet, joita ovat sitoutunut johto, hyvä työilmapiiri, yksilöllinen tukeminen, luottamus ja työtekijöiden osallistuminen päätöksentekoon. Mikään näistä ei ollut Isosompille yllätys.

- Meille yrityskulttuuri on ollut alusta lähtien ensisijaisen tärkeä. Luotamme työntekijöihin ja siksi annamme jokaiselle vapautta ja vastuuta. Työtä voi tehdä etänä, eikä työajan tarvitse olla yhdeksästä viiteen. Kukin saa suunnitella päivänsä omien aikataulujensa mukaan, toki asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen, toteaa Isosomppi.

Hankesuunnitelma kiteyttää tavoitteet

Kartoituksessa kehitettävää löytyi etenkin työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden pitkäjänteisestä suunnittelusta sekä niiden vaikutusten mittaamisesta. Tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle on nyt kirjattu Elon verkkopalveluun tehtyyn hankesuunnitelmaan, joka laadittiin yhdessä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Hankesuunnitelmasta on helppo nähdä, miten tavoitteissa edistytään. Isosomppi merkitsee sinne säännöllisin väliajoin, mitkä toimenpiteet ovat suunnitteluvaiheessa ja mitkä käynnissä, toteutuneet tai hylätty.

Lisäksi hankesuunnitelmassa painotetaan uusien työntekijöiden perehdytystä, jotta yrityskulttuuri säilyisi vauhdikkaan kasvun aikana. Keskeistä on myös esimiestyön kehittäminen. Elon verkkopalvelusta on löytynyt paljon hyödyllistä materiaalia esimiestyön tueksi, sillä aTalent Recruitingin nuorista esimiehistä monet ovat ensi kertaa tiiminvetäjän roolissa.

- Työkykyjohtamisen käsikirja on ollut meillä kovassa käytössä ja saanut todella positiivista palautetta, Isosomppi kiittää.

Työn tauottaminen tehty helpoksi

aTalent Recruitingissa Elon verkkopalvelun käyttö painottuu ennakoiviin toimenpiteisiin, sillä esimerkiksi kuntoutus- tai eläkepäätöksiä ei ole vielä tarvinnut käsitellä. Isosomppi kuitenkin tietää, että kaikenikäisten työkykyä on tärkeä vaalia. Elon vinkistä aTalent Recruiting osallistui Suomen Aktiivisimmat Työpaikat -hankkeeseen, jossa kartoitettiin fyysistä hyvinvointia työyhteisössä. Sen tuloksena yrityksessä alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota työergonomiaan ja työn tauottamiseen.

Toimistolta löytyy nyt monenlaisia liikuntavälineitä, kuten leuanvetotanko, jumppapalloja ja tasapainolautoja. Ne kannustavat työntekijöitä pitämään aktiivisia taukoja. Kenelläkään ei ole omaa työpistettä, vaan välillä seistään ja välillä istutaan eri huoneissa. Keskittymistä vaativaan työhön on tarjolla hiljaisia työtiloja ja "puhelinkoppeja".

Kuormittavuus kuriin

Toinen nuorta yritystä koskettava työkykyhaaste on työn kuormittavuus. Projektiluontoinen työ on usein hektistä, ja moni yhdistää uran alkuvaiheessa työnteon ja opiskelun. aTalent Recruitingin lähiesimiehet tukevat nuoria omien voimavarojen säätelyssä ja vastuiden sovittamisessa yhteen opiskeluvelvollisuuksien kanssa. Vaikka työtä tehdään paljon etänä, säännöllisistä kahdenkeskisistä ja tiimien välisistä tapaamisista ei tingitä. Luottamukseen perustuvassa ja avoimessa työyhteisössä myös työuupumuksesta keskustellaan ja kuormitus huomataan ajoissa.

Työtapoja ja sisäisiä toimintamalleja kehitetään jatkuvasti yrityksen kasvun mukana.

- Yksi yrityksemme arvoista on jatkuva kehittyminen. Meillä jokainen saa ideansa kuuluviin ja pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja yrityksen toimintaan. Jatkuvaan kehittymiseen kuuluu myös ennakoiva henkilöstötyö, jonka käynnistämisessä Elon verkkopalvelu on ollut tärkeässä osassa, Isosomppi kertoo.

Tätä mieltä Elon verkkopalvelusta:

Mitä käytän eniten: ”Olemme tehneet yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa yrityksen nykytilan kartoituksen ja sen pohjalta hankesuunnitelman, jota päivitän säännöllisesti.”

Mitä uutta aion kokeilla: ”Olisi hienoa saada yrityksen osaamiskartoitus verkkopalveluun.”

Mikä on parasta: ”Elon verkkopalvelu pitää meidät ajan tasalla hankesuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden etenemisestä.”

Mitä voisi vielä kehittää: ”Toivoisin lisää pienyrityksille/kasvuyrityksille räätälöityjä vinkkejä työkykyjohtamiseen. Onneksi saamme niitä jo nyt yhteyshenkilöltämme.”

Kouluarvosana: ”8. Jos palveluun lisättäisiin yllä mainittua kohdennettua sisältöä, arvosana olisi kiitettävä.”