Elon Tulevaisuustutka rakentaa huomisen työelämää. Tule mukaan!

Työ on tärkeä osa identiteettiämme, mutta juuri tällä hetkellä se on valtavassa murroksessa. Tulevaisuuden ennakoinnista on tutkitusti hyötyä yrityksille ja yrittäjille. Elon vastikään käynnistämä Tulevaisuustutka-tutkimus kerää yrityksien ja yrittäjien ajatuksia suomalaisen työelämän tulevaisuudesta. Sen tavoitteena on pohtia yhdessä tapoja varautua ja vaikuttaa muutoksiin eri toimialoilla. Päästäksemme alkuun pyysimme Tulevaisuustutkan asiantuntijaa ja sparraajaa, Sitran tulevaisuudentutkija Mikko Dufvaa, kertomaan omia näkemyksiään.

Mikko Dufva

Muutosta ei ole syytä pelätä

Digitalisaatio, robotisaatio, globalisaatio, väestön ikääntyminen ja ekologinen kestävyyskriisi mullistavat tuntemaamme työelämää kiihtyvällä vauhdilla. Jos Dufvalta kysytään, tulevaisuudesta ei tarvitse ahdistua, sillä voimme vaikuttaa siihen. Robotit eivät vie työpaikkojamme, ellemme sitä halua. Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole taloudellinen uhka vaan mahdollisuus muovata maailmasta parempi.

- Sen sijaan, että pelkäisimme ammattien katoamista, meidän kannattaisi miettiä, mitä kaikkia rutiinivelvollisuuksia voisimme siirtää koneille. Tulevaisuudessa saamme niiden tilalle mielekkäämpiä ja palkitsevampia töitä, Dufva visioi.

Inhimilliset vahvuudet korostuvat

Dufva uskoo, että huomisen työelämässä painottuvat luova ongelmanratkaisu ja ihmistyö, kuten asiakaspalvelu-, hoiva- tai yhteisötehtävät. Ekologisempaan elämäntapaan siirryttäessä fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimialat katoavat, kun taas yhteiskuntaa uudistavat kasvavat.

Tulevaisuuden ammatteja voivat olla vaikkapa luonnon monimuotoisuutta palauttava ekosysteemirestauroija, aikuisten univalmentaja tai äärimmäisten näkökulmien välillä luoviva kulttuuritulkki. Myös kierto- ja alustatalous luovat uusia ansaintamalleja. Jo nyt omaa asuntoa tai autoa voi tarjota yhteiskäyttöön digitaalisen alustan kautta.

Jatkuva oppiminen vie pitkälle

Uudenlainen työ vaatii uudenlaista osaamista, mutta yhä kiireisimmän elämän pyörteissä esimerkiksi alan vaihtoon tarvittavan tutkinnon opiskeluun ei tahdo riittää aikaa. Dufvan mukaan oppiminen työn ohessa ja harrastuksissa lisääntyy, ja asiaosaamista tärkeämmäksi nousevat hyvä ja monipuolinen peruskoulutus, oppimiskyky sekä vuorovaikutustaidot.

Mikko Dufva
Mielestäni uusi ilmiöoppimiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun kannustava peruskoulun opetussuunnitelma tukee näitä tarpeita, Dufva toteaa.

Hänen mielestään tulevaisuudessa jokainen voi muokata omaa toimenkuvaansa ja tarjota osaamistaan useille työnantajille asiantuntijapalvelujen ja alustojen välityksellä. Palkansaajan ja yrittäjän roolit lähenevät, kun uralla korostuvat tehtävien itsenäinen suunnittelu, yhteistyö ja digitaalinen verkostoituminen. Esimerkkeinä Dufva mainitsee suomalaisen Solvedin, joka luo ympäristöteknisiä ratkaisuja yli 3000 asiantuntijan verkoston avulla.

Ihminen tekee tulevaisuuden

Dufva suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti. Hän haluaa työllään ohjata maailmaa kohti parempaa tulevaisuutta ja kannustaa yrityksiä toimimaan samoin. On tärkeää miettiä, millaisen tulevaisuuden itse haluaisimme, sillä tulevaan voi vielä vaikuttaa.

- Emme ole vaikuttaneet esimerkiksi digitalisaatioon niin paljon kuin olisimme voineet. Kaikki ihmisen tekemä on myös ihmisen muutettavissa, Dufva muistuttaa.

Tulevaisuuden ennakoinnista on yrityksille myös taloudellista hyötyä. René Rohrbeckin tutkimuksen mukaan muutoksiin varautuvat yritykset kasvavat kaksi kertaa nopeammin ja ovat 33 prosenttia voitollisempia. Omia ajatusmalleja kannattaa haastaa keskustelemalla, verkostoitumalla ja tarkkailemalla muidenkin toimialojen tilannetta.

Elon Tulevaisuustutka tarjoaa tähän loistavan mahdollisuuden, sillä osallistujat eri aloilta pääsevät kommentoimaan toistensa vastauksia ja viemään keskustelua uusille poluille. Tulevaisuustutka-tutkimus on avoinna 31.3.2019 asti. Kerromme tutkimuksen tuloksista kevään aikana Elon eri julkaisuissa.

Millainen on sinun visiosi työelämän tulevaisuudesta, ja miten sen voisi toteuttaa?

Osallistu tutkimukseen >

Mitä tulevaisuudentutkimus on?

  • Mahdollisten tulevaisuuksien kuvittelua: tutkitaan, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä tapahtumista voi päätellä.
  • Tulevaisuuteen vaikuttamista: pyritään toteuttamaan toivottavia tulevaisuudenkuvia.
  • Tulevaisuuslukutaidon opettamista: kannustetaan kansalaisia ja yrityksiä pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia kriittisesti.