Elon Suomi 100 -hanke: Positiivisen palautteen puolesta, koulukiusaamista vastaan

Oppilaiden positiivinen vuorovaikutus, hyvä luokkahenki ja kiusaamisen vähentäminen ovat tavoitteena työeläkeyhtiö Elon kampanjassa, joka tarjoaa sadan suomalaisen koululuokan käyttöön vuodeksi Mightifier-sovelluksen.

Suomalainen edtech-start-up The Mighty United sekä työeläkeyhtiö Elo tarjoavat sadalle suomalaiselle luokalle ilmaiseksi käyttöön vuoden 2017 ajaksi Mightifier-sovelluksen. Sovelluksen käyttäminen kehittää oppilaiden sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja perustuu luokkakavereiden toisilleen antamaan positiiviseen vertaispalautteeseen luonteenvahvuuksista.

– Suomen juhlavuoden kunniaksi tarjoamme Mightifierin käyttömahdollisuuden sadalle suomalaiselle luokalle. Jotta myös Suomen seuraavat sata vuotta olisivat myönteisen kehityksen aikaa, tarvitsemme itseensä ja tulevaisuuteensa uskovia nuoria. Mightifierilla tuemme lapsia ja nuoria omien ja toistensa vahvuuksien tunnistamisessa ja positiivisen palautteen antamisessa. Uskomme sen olevan keino parantaa niin koulujen ilmapiiriä kuin oppimistuloksia”, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Mightifierin avulla oppilaat antavat toisilleen säännöllisesti positiivista palautetta ja oppivat, kuinka hyvältä tuntuu niin hyvän palautteen saaminen kuin myös sen antaminen. Sovellusta käyttäneiden lasten mukaan parasta Mightifierissa on se hetki, kun näkee itse antamansa palautteen ilahduttavan toista.

Positiiviseen psykologiaan ja vahvuusteoriaan perustuva Mightifier on kehitetty yhdessä suomalaisten opettajien ja lasten kanssa. Sovelluksen pilottikäytössä on huomattu, että jo viikoittainen Mightifierin käyttö lisää nopeasti oppilaiden itsetuntoa, parantaa luokan ilmapiiriä ja vähentää levottomuutta ja kiusaamista. Luokan sosiaalisten taitojen kehittyminen näkyy opettajalle oman seurantatyökalun avulla. Samoin rehtori ja jopa kaupunki voivat seurata omalla alueellaan tapahtuvaa muutosta.

”Uskomme omien ja toisten vahvuuksien tunnistamisen sekä sosiaalisten taitojen oppimisen olevan toimivia vastalääkkeitä koulukiusaamiselle ja syrjäytymiselle, jotka varjostavat aivan liian monen lapsen ja nuoren elämää. Koulukiusaaminen on ongelma, jonka jäljet voivat johtaa yksilötasolla jopa työkyvyttömyyteen. Yhteistyöllä Mightifierin kanssa haluamme tehdä jotain konkreettista sen eteen, että koulu olisi mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle paikka, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä positiivisessa ilmapiirissä”, toteaa Elon markkinointijohtaja Joni Tikkanen.

Mitkä sata luokkaa saavat Mightifierin käyttöönsä?

Peruskoulujen 3.-6.-luokkien opettajilla oli mahdollisuus hakea luokkansa puolesta mukaan kampanjaan 16.2.2017 asti. Seuraavaksi Mightifierin ja Elon työntekijöistä koottu raati valitsee kriteerien mukaisesti ohjelmaan pääsevät sata luokkaa. Ohjelmaan valitaan erikokoisia, erityyppisiä ja eri puolilla Suomea toimivia luokkia kaikilta neljältä luokka-asteelta. Valittujen luokkien opettajille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti 1.3.2017 mennessä.