Elon lahja 100-vuotiaalle Suomelle: kitketään koulukiusaaminen

Moni suomalainen yritys antoi 100-vuotiaalle Suomelle oman lahjansa. Elossa pohdittiin asiaa juhlavuoden alussa ja syntyi ajatus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta. Sopiva kumppani lahjan toteuttamiseen löytyi suomalaisesta startup-yrityksestä Mighty Unitedista.

Elon lahja 100-vuotiaalle Suomelle oli tarjota vuodeksi sadalle suomalaiselle luokalle ilmaiseksi käyttöön Mightifier-sovellus, joka on työkalu kiusaamisen ehkäisemiseen. Sovelluksen käyttäminen opettajan ohjaamana luokkayhteisössä kehittää oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja. Sovellus perustuu luokkakavereiden toisilleen antamaan positiiviseen vertaispalautteeseen luonteenvahvuuksista. Mightifier ei pelkästään herätä oppilaissa empatian tunteita vaan aktivoi oppilaat hyväntekijöiksi, jotka myös levittävät hyvää eteenpäin positiivista palautetta antamalla. Sosiaalisten taitojen kehittäminen lisää positiivisia ihmissuhteita ja positiiviseen vuorovaikutukseen keskittyminen vähentää kiusaamista tuntuvasti. Mightifier arpoo, kenelle positiivista palautetta annetaan. Näin luokalla opitaan tuntemaan toisia paremmin ja kavereita löytyy helpommin.

”Meillä ei ole ollut tänä vuonna isompia kiusaamistapauksia ja pienetkin riidat on saatu nopeasti selvitettyä, kun selvittelytilanteet on pidetty positiivisina”, kertoo Mightifieria käyttänyt opettaja Anssi Iivonen Karamzinin koulusta Espoosta.

Elon lahjoittamaa sovellusta käyttäneiden luokkien oppilaista 22 prosenttia oli kokenut kiusaamista aiemmin. Kun kysymys uusittiin Mightifierin käytön jälkeen, kiusaamista ilmoitti kokeneensa hiljattain 10 prosenttia oppilaista. Vuoden lopulla 96 prosenttia luokkien oppilaista kertoi, että heillä on useampi kuin yksi kaveri luokalla.

Elossa vastaanotetaan liian usein nuorten työkyvyttömyyseläkehakemuksia, joiden taustalla on koulukiusaamisesta johtuneet mielenterveyden ongelmat. Elo haluaa, että jokainen suomalainen lapsi ja nuori tuntee itsensä arvostetuksi ja olonsa turvalliseksi koulussa. Hyvä alku koulutiellä antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin ja sen myötä antoisaan työuraan.