Eläkekoulu osa 4

Eläkeuudistus astuu voimaan tammikuussa 2017. Elon Eläkekoulun viimeisessä osassa kerrataan, mitä uudistuksesta on hyvä tietää.

Vanhuuseläkkeen ikärajat nousevat

Jatkossakin vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti valitsemanaan ajankohtana, mutta eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeen ikärajat nousevat asteittain ja jokaiselle ikäluokalle tulee oma eläkeikä.

Eläkeiät eri ikäluokilla:

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen ja vahvistetaan lähempänä eläkeikää.

Käy katsomassa oma eläkeikäsi >

Eläkkeen karttuminen uudistuu

Eläkeuudistus ei muuta työeläkkeen perussääntöä: työeläke karttuu työstä ja mitä pidempään työskentelet, sitä suuremman eläkkeen itsellesi kerrytät.

Eläkkeen kertyminen ja vakuuttamisvelvollisuus kulkevat aina käsi kädessä. Työskentelystä yrittäjänä tai palkansaajana voi kartuttaa itselleen eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden alarajasta ylimpään eläkeikään saakka.

Eläkeuudistuksen jälkeenkin kannustetaan jatkamaan työelämässä vielä alimman eläkeiän täytyttyä. Ikääntyneempien superkarttuma poistuu, mutta tilalle tulee lykkäyskorotus. Lykkäyskorotusta saa karttuneeseen eläkkeeseen 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkamista siirtää. Vuoden lykkäämisestä palkitaan korottamalla pysyvästi eläkettä 4,8 %.

Kaksi uutta eläkelajia yhden poistuvan tilalle
 

  • Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi ottaa halutessaan maksuun joko 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana. Mikäli osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, maksuun otettua eläkeosaa varhennetaan 0,4 % jokaiselta aikaistetulta kuukaudelta. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti. Osittaisia vanhuuseläkkeitä myönnetään 1.2.2017 alkaen.
  • Työuraeläke on suunnattu raskasta työtä tekeville. Työuraeläke edellyttää alentunutta työkykyä ja 38 vuoden työuraa vähäisin poikkeuksin rasitusta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työuraeläkkeelle voi jäädä 63-vuotiaana. Työuraeläkkeitä myönnetään 1.2.2018 alkaen.

Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistuu eläkevalikoimasta. Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnetään 1.1.2017 alkaen. Voimassaolevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat nykyisin ehdoin.

Lue lisää eläkeuudistuksesta osoitteesta www.elo.fi/elakeuudistus.

Saat lisätietoa myös Elon eläkeneuvonnasta, puh. 020 694 726 (ark. klo 8–16.30).