Eläkekoulu osa 3

Tiedätkö tulevan eläkkeesi määrän? Entä kuinka paljon työskentelysi kerryttää eläkettä? Eläkekoulun kolmannessa osassa keskitytään eläkkeen kertymiseen. Eläkeuudistus tuo mukanaan muutoksia eläkkeen muodostumiseen. Erityisesti yrittäjien kannattaa olla tarkkana – YEL-työtulon pitäminen ajan tasalla koko työuran ajan on entistäkin tärkeämpää.

Työeläke perustuu työskentelyyn. Yrittäjälle eläkettä kertyy YEL-vakuutuksen perusteena olevan työtulon mukaan ja työntekijälle vuosiansioista. Mitä pidempään tekee töitä, sitä enemmän eläkettä kertyy.

Eläkkeen kertyminen vuoden 2017 alusta lukien

Yrittäjille karttuu eläkettä 18 ikävuodesta alkaen. Eläkeuudistuksen myötä työntekijöiden eläke alkaa karttua 17-vuotiaana. Vuoden 2017 alusta lukien yritystoiminta tulee vakuuttaa siis 18 vuodesta alkaen kuten nykyisinkin, mutta työntekijät jo vuotta nuorempina.

Ikään sidotuista karttumaprosenteista luovutaan eläkeuudistuksen myötä ja jatkossa eläkettä kertyy iästä riippumatta 1,5 % yrittäjän YEL-työtulosta tai työntekijän vuosipalkasta. Jatkossa eläkettä kertyy koko ansion perusteella, eikä työntekijän omaa työeläkemaksuosuutta vähennetä eläkkeen laskemisen perustana olevasta vuosiansiosta.

Eläkeuudistukseen liittyy siirtymäaika vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana, jolloin 53–62 -vuotiaat saavat 1,7 % korotettua karttumaa. Siirtymäkauden aikana korotettua karttumaa saavan oma työeläkemaksu on vastaavasti 1,5 % suurempi kuin pienempää karttumaa saavilla.

Kun aikanaan jää eläkkeelle, eläke lasketaan kustakin työsuhteesta ja yrittäjätoimintajaksoista aina kulloinkin voimassa olevien sääntöjen perusteella. Ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta vallinneet karttumat säilyvät mukana eläkekertymässä.

Lykkäyskorotus tuo euroja yrittäjän eläkkeeseen

Moni yrittäjä on parantanut eläkkeensä määrää korottamalla YEL-työtulonsa oikealle tasolle vasta työuran loppuvuosina. Nykyinen yli 63-vuotiaiden 4,5 % superkarttuma poistuu ilman siirtymäaikaa vuonna 2017. Kun superkarttuma poistuu, ei eläkkeen parantaminen työuran loppuvuosina välttämättä onnistu yhtä hyvin kuin nykyisin.

Eläkeuudistuksen jälkeen työskentelystä alimman eläkeiän jälkeen palkitaan kuten nykyisinkin, mutta mekanismi muuttuu. Jatkossa eläkkeeseen saa superkarttuman sijaan lykkäyskorotuksen. Jos vanhuuseläkkeen alkamista lykkää vaikkapa vuodella, saa karttuneeseen eläkkeeseen yhteensä 4,8 % pysyvän korotuksen. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Lykkäyskorotus lasketaan koko työuran aikana karttuneeseen eläkkeeseen, eikä sen hetkisestä YEL-työtulosta, kuten superkarttuma nykyisin. Tämän takia yrittäjän eläkevakuutuksen YEL-työtulon pitäminen riittävän suuruisena koko työuran ajan on vastaisuudessa entistäkin tärkeämpää.

Yrittäjien eläkkeet ovat keskimäärin palkansaajien eläkkeitä pienemmät, koska yritystoiminnan alussa YEL-työtulo on usein mitoitettu pieneksi, jotta vakuutusmaksutkin olisivat matalat. YEL-työtulo kannattaa kuitenkin pitää sopivan suuruisena paitsi kerryttääkseen itselleen eläkettä myös siksi, että monet yrittäjän sosiaalietuudet, kuten työttömyysturva tai sairaus- ja vanhempainpäiväraha, määräytyvät YEL-työtulon mukaan.

Mitä pidempään työskentelet, sitä suuremman eläkkeen saat

Eläkeuudistus nostaa tulevaisuudessa alkavien vanhuuseläkkeiden ikärajoja vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneillä. Eläkkeelle voi jäädä täytettyään alimman eläkeiän, mutta työelämässä voi jatkaa aina ylimpään eläkeikään saakka, kerryttäen lisää eläkettä itselleen.

Vanhuuseläkkeen saamisen ehtona on työsuhteen päättyminen. Mikäli työntekijä työskentelee vanhuuseläkkeen rinnalla, työsuhde pitää vakuuttaa ja siitä karttuu eläkettä aina ylimpään eläkeikään saakka. Yrittäjän jäädessä vanhuuseläkkeelle yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa, mutta vakuuttamisvelvollisuus päättyy. Yrittäjä voi halutessaan ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ja jatkaa eläkkeensä kerryttämistä. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu ilman ansaintarajoja 1,5 % vuosiansioista tai yrittäjän työtulosta.

Tarkista:

  1. Oma ajantasainen eläkeikäsi osoitteesta www.elo.fi/elakeika.
  2. Tulevan eläkkeesi määrä osoitteesta www.elo.fi/elakepalvelu.

Eläkekoulun neljännessä ja viimeisessä osassa kerätään tarkastuslista siitä, mitä pitää muistaa, kun eläkeuudistus on aivan oven takana.

Voit lukea lisää eläkeuudistuksesta osoitteessa www.elo.fi/elakeuudistus

Elon asiakkaat voivat myös ottaa yhteyttä Elon eläkeneuvontaan arkisin klo 8-16.30 puh. 020 694 726