Eläkekoulu osa 2

Eläkeuudistus tuo mukanaan kaksi uutta eläkelajia ja poistaa puolestaan yhden nykyisen eläkelajin. Eläkekoulun toisessa osassa perehdytään uusiin eläkelajeihin.

Eläkkeelle jääminen voi jo kolkutella mielessä, vaikka vanhuuseläke ei olisikaan sinulle vielä ihan ajankohtainen asia.Vuoden 2017 alusta voimaanastuva eläkeuudistus tuo uusia mahdollisuuksia eläkkeelle siirtymiseen.

Nykyisen osa-aikaeläkkeen korvaa osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke tulee uutena eläkemuotona nykyisten työkyvyttömyyseläkkeiden rinnalle. Mutta kuka niihin on oikeutettu? Miten ne toimivat?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

– Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa nykyisen osa-aikaeläkkeen. Nyt maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan, eikä muutos kosketa niitä. Viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet myönnetään 1.1.2017 alkaen, Elon eläkeneuvonnan Minna Riikonen kertoo.

61 vuotta täyttäneet voivat ottaa osittaista vanhuuseläkettä maksuun 25 % tai 50% kertyneestä eläkkeestä 1.2.2017 alkaen. Maksuun otettua eläkkeen määrää pienennetään pysyvästi 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa eläkeiän. Mikäli osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkkeen ottaa maksuun vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, siitä puolestaan palkitaan 0,4% lykkäyskorotuksella.

– Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi olla sopiva ratkaisu sinulle, joka haluat keventää työtakkaa, mutta et ole valmis jäämään vielä kokonaan eläkkeelle eläkeiän koittaessa. Voit rauhassa miettiä eläkkeelle jäämistä ja siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Mikäli jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, saat lykkäyskorotuksen myös osittaisen vanhuuseläkkeen osuuteen, eläkeneuvonnan Satu Saulivaara kertoo.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole pakko olla ansiotyössä, mutta sen rinnalla ei ole myöskään ansaintarajaa. Yrittäjän on hyvä huomata, että mikäli jatkaa yritystoimintaa osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, toiminta tulee vakuuttaa YEL-vakuutuksella ja siitä karttuu lisää eläkettä.

Työuraeläke

Osittaisen vanhuuseläkkeen lisäksi syntyy myös toinen uusi eläkelaji, työuraeläke.

Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Raskaalla työllä viitataan työhön, joka aiheuttaa kuluneisuutta ja rasitusta.

Työuraeläke on tarkoitettu henkilölle, joka on tehnyt vähintään 38 vuoden työuran rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, ja jonka työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi. Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnetään vuonna 2018.

Seuraavassa Eläkekoulun osassa keskitytään työeläkkeen karttumiseen.

Voit lukea lisää eläkeuudistuksesta osoitteessa www.elo.fi/elakeuudistus

Elon asiakkaat voivat myös ottaa yhteyttä Elon eläkeneuvontaan arkisin klo 8-16.30 puh. 020 694 726