Eläkekoulu osa 1

Elon Eläkekoulussa pureskellaan eläkeuudistus mukavankokoisiksi paloiksi ennen uudistuksen voimaan astumista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan uudistuksen peruspilareihin.

Eläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2017 alussa. Mutta mitä uudistus oikeasti tarkoittaa? Miten se vaikuttaa omaan eläkkeeseen?

– Uudistuksen myötä eläkeikä nousee asteittain ja käyttöön tulee kaksi aivan uutta eläkelajia, osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke, Elon eläkeneuvonnassa työskentelevä Stella Qin selventää.

Työeläkkeen perusperiaate pysyy kuitenkin samana. Eläke kertyy työskentelyn perusteella, eli mitä pidempään työskentelee, sitä suuremman eläkkeen saa.

– Keskeisimmät muutokset ovat vanhuuseläkkeen ikärajojen nouseminen, sekä se, että eläkeikä kytketään kunkin ikäluokan syntymävuoteen. Uudistuksen jälkeen oma eläkeikäsi saattaa siis olla 3 kuukautta korkeampi kuin sinua vuotta vanhemmalla ystävälläsi, Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kertoo.

Vanhuuseläkkeen ikäraja nousee

Uudet vanhuuseläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 63 vuodesta 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Tämän jälkeen ikäraja nousee arviolta 1-2 kuukautta ikäluokkaa kohden.

– Samalla kun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee, alkaa eläkettä karttua yhä nuorempana, Qin kertoo.

Työelämään tuleville työntekijöille eläkettä alkaa kertyä jo 17-vuotiaana ja yrittäjillä alaikäraja pysyy edelleen 18 vuodessa. Eläkettä karttuu jatkossa kaikenikäisille 1,5 prosenttia ansioista vuodessa, myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä.

Uudet eläkelajit

Eläkeuudistuksen myötä nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee joustavampi vaihtoehto eli osittainen varhennettu vanhuuseläke, jonka avulla 61 vuotta täyttänyt voi halutessaan ottaa osan kertyneestä eläkkeestä maksuun.

Eläkeuudistus huomioi uudella tavalla myös raskasta työtä tekevät.

– Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työuraeläke edellyttää, että on työskennellyt vähäisin poikkeuksin rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä 38 vuotta ja työkyky on alentunut, Saulivaara kertoo.

Eläkekoulun seuraavassa osassa, joka ilmestyy seuraavassa uutiskirjeessä, perehdytään uusiin eläkelajeihin.

Voit lukea lisää eläkeuudistuksesta osoitteessa www.elo.fi/elakeuudistus.

Elon asiakkaat voivat myös ottaa yhteyttä Elon eläkeneuvontaan arkisin klo 8-16.30 puh. 020 694 726