Avoimuus tukee työyhteisöä ja mielenterveyttä – ”Jokaisen elämässä tulee vastaan kriisejä”

Luovassa tietotyössä työntekijät oppivat jatkuvasti uutta ja soveltavat olemassa olevaa osaamistaan uusiin haasteisiin. Innokas ja nuori henkilöstö on kuitenkin myös riskialtis uupumukselle. RedLynxillä mielenterveyteen panostetaan kokonaisvaltaisesti.

Helsingissä pitää majaa RedLynx – noin 140 työntekijää työllistävä peliyhtiö. 17-vuotisen taipaleensa aikana RedLynx on ehtinyt luoda yli 100 peliä eri alustoille, kuten eri konsoleille, tietokoneelle ja mobiililaitteille. Peliala on nosteessa: nykyisin lähes kaikilla ihmisillä on taskussaan älypuhelin, joka toimii myös pelialustana. Niinpä esimerkiksi RedLynxillä riittää paljon työtä vastata pelinjanoisten toiveisiin.

Luovaa tietotyötä tekevässä työyhteisössä on kuitenkin omat haasteensa. Pelialan ammattilaisia yhdistää intohimo peleihin ja niiden tekemiseen mahdollisimman hyvin. Joskus kova into omaan työhön voi kuitenkin uuvuttaa itsenäisesti töitä paiskivan luovan mielen.

”Olemme viime aikoina painineet sairauspoissaolojen kanssa”, kertoo Salla Reinikainen RedLynxin HR:stä. ”Työntekijämme rakastavat pelejä, niiden tekemistä sekä uuden luomista. Töitä tulee helposti tehtyä liikaa. Lisäksi olemme henkilöstön osalta varsin nuori organisaatio, joten mielenterveyteen liittyvät poissaolot korostuvat enemmän kuin vanhemmassa organisaatiossa.”

Mielenterveydestä ja sen häiriöistä puhumisella on kuitenkin yhä varsin korkea kynnys. Erityisesti työelämässä mielenterveyden ongelmiin liittyy paljon häpeän tunteita. Työntekijät pelkäävät leimaantuvansa negatiivisesti, jos he kertovat työyhteisössään voivansa huonosti. Kerromme helposti päänsärystä tai muista fyysisistä vaivoista, mutta mielenterveyden järkkyminen tai kriisit jäävät usein piiloon – ainakin aluksi.

”Häpeän takia apua ei haeta tarpeeksi ajoissa”, pohtii Salla. ”Jos mielenterveyden ongelmiin päästäisiin puuttumaan ajoissa, ne saataisiin kuriin paljon nopeammin.”

Mielenterveyden ongelmiin usein liittyvä häpeä hidastaa avun hakemista, pohtii Salla Reinikainen.

Tunteista puhuminen auttaa jaksamaan

Viime vuonna RedLynx osallistui Suomen Mielenterveysseuran koulutukseen, jossa pilotoitiin yhtä osaa seuran uudesta koulutuskokonaisuudesta. Kyseessä oli noin kolmen tunnin pituinen, keskusteleva koulutus, jossa käytiin konkreettisesti läpi, millaisia tunteita työpäivän ja -viikon aikana saattaa korkea. Lisäksi keskusteluissa käytiin läpi, miten koetut tunteet vaikuttavat ja näkyvät työyhteisössä.

”Keskustelussa oli aiheena myös, miten meidän organisaatiossamme saa ilmaista tunteita ja miten se voi vaikuttaa työkavereihin”, kertoo Salla. ”Kaikki osallistujat itseäni lukuun ottamatta olivat miehiä. Puhe tunteista irtosi heiltä erittäin hyvin! Jouduin samalla itse kohtaamaan omia ennakkoluulojani miesten halusta ja kyvystä puhua tunteista.”

Työkuormituksen lisäksi psyyke voi joutua koetukselle muista syistä. Ihmisen mieli ja tunnemaailma eivät mene pois nappia painamalla. Jos omassa elämässä on käynnissä vaikeita asioita, niiden aiheuttamat tunteet tulevan myös työpaikalle.

”Peräänkuulutan avointa työympäristöä ja -kulttuuria, jossa on ok välillä voida huonosti”, sanoo Salla. ”Joskus riittää, että tunteen saa ulos puhumalla ja että joku kuuntelee, vaikka tunne olisi negatiivinen.”

Mielenterveyden vaalimista kokonaisvaltaisesti

RedLynxillä mielenterveyttä tuetaan myös kannustamalla fyysisiin aktiviteetteihin. Tällä hetkellä käynnissä on RedLynx Feels Good -hanke, jossa koko työyhteisö kerää pisteitä panostamalla omilla valinnoillaan liikuntaan, unenmäärään ja ruokavalioon. Aktiviteetteihin kuuluu myös mindfulness ja jooga. Jos pistetavoitteeseen päästään, edessä on yhteinen matka Kölniin kesän lopussa.

”Haluamme innostaa työntekijöitämme tekemään hyviä elämäntapavalintoja joka päivä”, sanoo Salla. ”Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tietysti vähentää sairauspoissaoloja. Hankkeeseen kuuluu myös erilaisia teemaviikkoja, kuten palautuminen, uni ja stressinhallinta. Tarkastelemme hyvinvointia siis erilaisista näkökulmista.”

Monikulttuurisuus tuo oman mausteensa RedLynxin työyhteisöön, jossa edustettuna on jopa 22 eri kansalaisuutta. RedLynxillä se nähdään rikkautena.

”Porukka on hyvin sopeutuvaa, mikä tukee myös tiimityön tekemistä. Voi sanoa, että RedLynxillä on ihan oma kulttuurinsa. Pyrimme aina varustamaan ulkomailta tulevia työntekijöitä Suomen ilmastoa – erityisesti pitkää ja pimeää talvea varten.”

Entä miten Salla Reinikainen itse määrittelee mielenterveyden?

”Mielestäni se tarkoittaa voimavaroja selviytyä työelämän jokapäiväisistä ongelmanratkaisutilanteista ja haasteista. Aina ei ole kivaa ja tiukkoja tilanteita tulee eteen, mutta siitä selvitään. Muistutan itseäni tarvittaessa laittamaan työasiat perspektiiviin. En ole aivokirurgi – kukaan ei kuole, jos en onnistu jossain täydellisesti juuri sillä hetkellä. Kun suo itselleen hetken palautua, voi seuraavana päivänä tarttua pulmaan uudestaan.”

Tietoja Mielenterveyden ensiapu -koulutuskokonaisuudesta

Suomen Mielenterveysseuran koulutuskokonaisuus koostuu moduuleista, joissa käsitellään esimerkiksi tunteita ja vuorovaikutusta työyhteisössä, työelämän muutoksia, kriisejä ja niistä selviytymistä sekä työkyvyn voimavaroja. Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on mm. herättää työhyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sekä kehittää ongelmanratkaisua. Moduuleja pilotoitiin vuonna 2017 noin 100 henkilön kanssa. Lisätietoja löytyy täältä.

Sallan rakennuspalikoita mielenterveyden huomioimiseen työyhteisössä

1. Esimiehillä tulee olla selkeä rooli tiiminsä motivoijina ja onnistumisen mahdollistajina. Lisäksi on tärkeää, että esimiehillä on prosessit, joilla puuttua uupumisen merkkien näkyessä.

2. Avoin keskustelukulttuuri luo psykologista turvallisuutta yhteisöön. Sen ylläpitäminen on jokaisen tehtävä. Älä ammu kaverin ideoita alas!

3. Työyhteisö on myös sosiaalinen ympäristö. Yhteisön jäsenillä tulee olla mahdollisuuksia tutustua toisiinsa myös työtehtävän ulkopuolella.

4. Fyysinen hyvinvointi tukee myös psyykettä. Kannustakaa toisianne liikkumaan ja syömään hyvin.

5. Luottamus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön motivoivat työntekijöitä. Toisten tekemistä ei tule kytätä tai nuotittaa liian tarkasti.