Arvot ja arjen tekeminen ovat Startax Finlandin lähtökohta

Marraskuussa 2016 kahdesta osittain kilpailevasta autosähkövaraosien asiantuntijayrityksestä tuli yksi. Relais Group Oy:n omistamat JA-Tools JA-Elektro ja Startax Auto-Electronics yhdistyivät Startax Finlandiksi, ja entiset kilpakumppanit muuttuivat kertaheitolla työkavereiksi.

Edellisvuoden syksyllä aloittanut Relais Group -konsernin toimitusjohtaja Arni Ekholm oivalsi heti yhdistymisen tuovan muitakin haasteita kuin muuton yhteisiin tiloihin. Saadakseen yrityksen työhyvinvoinnin ja tehokkuuden mahdollisimman nopeasti kohdalleen hän päätti ottaa yhteyttä Elon työhyvinvointipalveluihin. Elosta löytyi fuusiotilanteisiin hyväksi havaittuja toimintamalleja, ja yhteisen pohdinnan lopputuloksena syntyi suunnitelma työhyvinvoinnin, yrityskulttuurin ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Eteenpäin työntekijät edellä

"Halusin hoitaa yhdistymisen mahdollisimman hyvin työntekijöiden kannalta. Vaikka meillä olikin niin positiivinen tilanne, ettei yhtään työntekijää jouduttu vähentämään, edessämme oli silti valtava muutos. Juridisten seikkojen ja taustajärjestelmien lisäksi meidän oli huolehdittava noin sadan ihmisen työhyvinvoinnista ja sopeuduttava uuteen rooliimme tuplasti isompana yrityksenä," Ekholm kertoo.

Elon verkostosta löytyi Startax Finlandin avuksi HR Legal Services -yritys, joka otti vastuulleen yhdistymisen juridisen puolen, kuten työsopimusten yhdenmukaistamisen ja lakisääteiset suunnitelmat. Lisäksi Startax Finland palkkasi osa-aikaisen HR-päällikön kehittämään kasvaneelle yritykselle harmonisia henkilöstökäytäntöjä sekä laatimaan henkilöstökäsikirjat työntekijöiden ja esimiesten päivittäisen työn tueksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Yhteistyö Elon kanssa alkoi lähtötilanteen kartoituksesta, minkä pohjalta luotiin yhdistymiselle toimintasuunnitelma. Yksityiskohtaiseen roadmappiin kirjattiin muun muassa, kuka ottaa vastuun mistäkin, ja miten ja milloin asioista kenellekin tiedotetaan.

Ekholm halusi kertoa yhdistymisestä kaikille mahdollisimman pian ja avoimesti: “Ensimmäinen tiedotustilaisuus pidettiin noin puoli vuotta ennen kuin muutos astui voimaan, ja tämän jälkeen niitä on ollut henkilöstölle säännöllisesti. Otin myös tavaksi lähettää koko firmalle yhteisen kuukausikirjeen, jossa avasin, missä tarkalleen mennään.”

Kilpakumppanit samaan tiimiin

Entinen kilpailuasetelma toi lisähaastetta yhteen hiileen puhaltavien tiimien luomiseen. Ekholm lähti liikkeelle tuulta päin ja sekoitti pakkaa rohkeasti.

"Jotta kaikki kokisivat mahdollisimman nopeasti olevansa osa samaa työporukkaa, rakensimme asiakaslähtöiset tiimit, joissa oli eri alojen henkilöstöä molemmista yrityksistä. Tiimien yhteiset tavoitteet asiakkaan hyväksi ovat auttaneet luomaan me-henkeä. Myös tukitoiminnot ovat nyt kaikille samat", Ekholm selittää.

Isomman yrityksen osaamista

Elon tuella muutoksessa on huomioitu myös uudenlaisen ammatillisen osaamisen tarve. Pienyritysmaailmasta isompiin kenkiin astuville lähiesimiehille on tarjolla esimieskoulutusta, ja seuraavaksi panostetaan myyjien ja ostajien kehitystarpeisiin. Työtehtäviin liittyvän osaamisen lisäksi Ekholm haluaa painottaa työelämätaitoja ja yrityksen arvoja.

"Kaikkein tärkeintä on nyt luoda uutta isomman yrityksen kulttuuria ja sitouttaa koko porukka yhteisiin arvoihin. Haluamme toimia jatkossakin ketterästi ja asiakaslähtöisesti ja sen täytyy näkyä myös kulttuurissa. Rohkaisemme työntekijöitä kaikessa itseohjautuvuuteen, jotta he pystyvät tekemään nopeita päätöksiä itsenäisesti ja tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa."

Yhdessä tekemällä yhteiseen suuntaan

Muita arvoja, joita Ekholm haluaa nostaa esiin uudessa yrityksessä ovat työkaverien kunnioittaminen, kohteliaisuus, avoimuus, matala hierarkia, epämuodollisuus ja yhdessä tekeminen.

"Päätöksiä tehdään meillä usein eri työryhmissä ja palavereista kirjoitetaan selkeä dokumentaatio kaikkien nähtäväksi. Uskon, että motivaatio on huipussaan silloin, kun ihmiset tietävät, mihin ollaan menossa ja miksi."

Yhteisellä tiellä ollaan vielä alkutaipaleella ja Ekholm tiedostaa, ettei uudenlaista kulttuuria voi yhtäkkiä liimata vanhan päälle. Arvoja ei niitäkään sisäistetä noin vain firman tiedotustilaisuuksissa.

"Kaikkea ei voi saada kerralla valmiiksi, mutta nyt ollaan päästy alkuun saman katon alla,” Ekholm pohtii. ”Se sisäinen palo, jota yhdistymisen onnistumiseen tarvitaan, kasvaa vähitellen ihmisissä itsessään, arjen yhteistyössä."