Älä uuvu uraputkessa – 5 vinkkiä työstä palautumiseen


Ikä vaikuttaa väistämättä työssä jaksamiseen. Työkyvystä pidät parhaiten huolta, kun kuuntelet omaa kehoasi ja annat palautumiselle riittävästi aikaa.

Jos sama työtehtävä väsyttää tänään enemmän kuin eilen, kyseessä saattaa olla ikävuosien paino, joka on hiipien alkanut vaikuttaa palautumiskykyyn. Työnteko rasittaa esimerkiksi 40-vuotiasta huomattavasti parikymppistä enemmän.

– Ihminen on rakennettu niin, että ikä vaikuttaa väistämättä palautumiseen, kertoo Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marja-Liisa Lehtinen.

Ihmisen fyysinen toimintakyky on tutkimusten mukaan parhaimmillaan noin 25 vuoden ikäisenä. Vuosien karttuessa työntekijä alkaa nopeammin hipoa maksimisuorituskyvyn rajoja. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin raja on laskenut jo keskimäärin 20–25 % huippuvuosista.

– Jos työ on raskasta, vaikutus on erityisen iso, Lehtinen toteaa.

Lehtinen muistuttaa kuitenkin, että ikääntyminen myös kehittää joitain osa-alueita. Kognitiiviset taidot, kuten oppimiseen ja ajattelutapaan liittyvät kyvyt monipuolistuvat iän myötä. Kertynyt elämänkokemus voi siis auttaa siirtymään esimerkiksi luovaan ajattelutyöhön.

Palautuminen on keskeisin keino taistelussa työuupumista vastaan. Hyvin palautunut ihminen jaksaa fyysisesti ja on vireä henkisesti. Riittämättömästi palautuneen henkilön kapasiteetti kohdata uusia työhaasteita heikentyy. Seurauksena syntyy stressiä, väsymystä ja jopa fyysisiä oireita.

Ota heti tänään käyttöön nämä viisi palautumisvinkkiä.

1. Irtaudu työstä vapaa-ajalla

Lehtinen kehottaa luomaan vapaa-ajan ja työn väliin riittävästi kontrastia.

- Ajattelutyöläisten kannattaa haastaa omaa kehoaan. Fyysistä työtä tekevien taas tulee muistaa levätä. Muista, että palautuminen on ennen kaikkea työhön liittyvistä asioista irtautumista.

2. Anna palautumiselle riittävästi aikaa

Palautumiselle on syytä varata aikaa päivittäin taukojen muodossa.

– Myös 1–3 minuuttia pitkien hengähdyshetkien – eli niin sanottujen mikrotaukojen – pitäminen on merkittävää, sillä ne edistävät tehokkaasti työntekijän palautumista kuormituksesta.

Erityisesti iäkkäämmillä työntekijöillä palautuminen saisi mielellään toteutua työhön kuluvan vuorokauden aikana. Aina se ei tietenkään ole mahdollista, mutta kasautuvan univajeen ehkäisemiseksi lepoaikaa tulisi pyrkiä järjestämään ensi tilassa.

3. Muista terveelliset elämäntavat

Säännöllinen liikunta on tehokas keino fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Samalla se estää uupumista ja antaa virtaa arkeen. Kuitenkin vain noin kolmasosa suomalaisista 55–65-vuotiaista harrastaa riittävästi terveysliikuntaa.

– Kehon ikä ei välttämättä ole sama kuin todellinen ikä. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on kuin edullinen ja tehokas nuorennusleikkaus.

4. Sääntele työtehtäviä iän mukaan

Työtehtäviä tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä soveltamaan iän ja voimavarojen mukaan. Jos fyysiset vaatimukset eivät muutu työntekijän toimintakyvyn heikentyessä, on seurauksena kuormituksen kasvu.

– Käytännössä työtehtävien soveltaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vapautusta raskaimmista työvaiheista tai vuorotyöläisillä yövuorojen vähentämistä.

5. Hyväksy toimintakyvyn heikkeneminen

Kun viikonloppu ei enää palauta niin kuin aiemmin, ihmisen on kuunneltava omaa kehoaan. Iän tuomien muutosten hyväksyminen helpottaa omaan työrooliinsa suhtautumista ja auttaa etsimään ratkaisuja työssäjaksamiseen.

– On turha potkia tutkainta vastaan, kiteyttää Lehtinen.

Lähteinä Työterveyslaitoksen tutkimukset Hyvinvointia työstä (2015) ja Pitkää työuraa (2005). Kommentoimassa Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marja-Liisa Lehtinen.