5 vinkkiä työntekijöiden sitouttamiseen

1. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Johto ei voi asettua työntekijöiden yläpuolelle tai ajaa vain omia etujaan. Aito välittäminen työntekijöistä ja oikeasti asioihin osaa ottaminen on tärkeää ja kertoo työntekijöille siitä, että heitä arvostetaan.

2. Yhteisöllisyys luo hyvää henkeä. Yhteisöllisyys syntyy tunteesta, että työpaikalla eletään samaa arkea. Konkreettinen esimerkki tästä voi olla oma lounasravintola. Ruthilla myös omistajilla on kasvot ja johto on helposti lähestyttävää. Kynnys keskustella mistä tahansa ja pitää yhteyttä on matala.

3. Työhyvinvointi tuo tulosta. Ruthilla työntekijöistä pidetään konkreettisesti huolta ja hyvinvointiin panostetaan myös taloudellisesti. Palkan päälle maksetaan esimerkiksi laajaa työkykyvakuutusta. Ruthilla sairastetaan alalle keskimääräistä harvemmin, mikä kertoo, ettei hyvinvointiin laitettu raha ole mennyt hukkaan.

4. Ylimääräiset eläke-edut sitouttavat pitkäjänteisesti. Työntekijöiden kouluttaminen on molemminpuolinen investointi niin henkisesti kuin osaamiseen ja siksi työntekijöistä kannattaa pyrkiä pitämään kiinni. Ruthilla maksetaan yrityksestä eläköityville ylimääräistä eläkettä, jonka karttumista työntekijät voivat seurata digitaalisesta palvelusta.

5. Ennaltaehkäisevä toimintamalli tuo tulosta. Kun henkilöstön vointia seurataan säännöllisesti, moniin asioihin voidaan puuttua ajoissa ja sairaspoissaolot vähenevät. Ruthilla käytetään myös paljon kulttuuri- ja liikuntapalveluita, jotka lisäävät tutkitusti hyvinvointia myös työssä.

Lue toimitusjohtaja Ari Routin tarina >