3+1 syytä vaalia uteliaisuutta työpaikalla

Uteliaisuutta pidetään helposti negatiivisena naapurin kyylä tyyppisenä piirteenä, mutta uteliaisuus voi olla myös valttikortti työelämässä. Listasimme 3+1 syytä, joiden takia sinäkin haluat lisätä uteliaisuutta työpaikallasi.


Uteliaisuus on taito, joka vastaa moniin tämän päivän työelämän haasteisiin. Tutkimusten mukaan uteliaisuus on myös yrityksen elinvoimaisuuden avaintekijä, jonka vaaliminen tulisi laittaa etusijalle (Why Curiosity matters, Harvard Business Review syys-loka 2018).

Siinä missä kymmenen vuotta sitten ATK-taidot ja kielten osaaminen nähtiin valttikortteina, on niistä tullut nyt arkisia, välttämättömiä työvälineitä. Empatia, resilienssi ja uteliaisuus ovat nykypäivän työelämätaitoja, joiden vaaliminen työpaikalla johtaa parempaan työilmapiiriin ja motivaation kasvuun.

Uteliaisuutta on montaa lajia

Uteliaisuutta on monenlaista. Jos omissa tiedoissa on aukkoja, uteliaisuus voi olla lähes välttämätöntä. Sosiaalisen uteliaisuuden ansiosta kuuntelemme tarkkaavaisesti mitä muut ympärillämme puhuvat. Uteliaisuus voi auttaa keskittymään ja saada syventymään tehtävään tunneiksi. Uudet kokemukset voivat myös johdattaa jännittäviin tilanteisiin. Olipa uteliaisuus minkälaista vain, tiedonjano vie uteliasta eteenpäin.

3 + 1 syytä ruokkia uteliaisuutta työpaikalla

1.  Oppimistavoitteet lisäävät motivaatiota

Tutkimuksissa on todettu, että suoritustavoitteiden sijaan oppimistavoitteet motivoivat työntekijöitä parempiin suorituksiin. Kun työntekijöille asetetaan oppimistavoitteita, he suhtautuvat tehtäviin uteliaisuudella, ovat luovempia ja suoriutuvat paremmin. Oppimistavoite ohjaa suhtautumaan työhön uteliaisuudella ja kasvattamaan omia tietotaitoja.

2. Kuunteleminen parantaa työilmapiiriä

Uteliaat ihmiset osaavat asettua toisten kenkiin ja katsoa asioita heidän perspektiivistään. Heitä kiinnostaa toisen näkemys ja he ovat valmiita työstämään ideoita yhdessä. Kun työpaikalla ollaan aidosti valmiita kuuntelemaan kollegoiden näkemyksiä, yhteistyö on hedelmällisempää ja ilmapiiri parempi.

3. Uteliaisuus auttaa kestämään epävarmuutta

Epävarmuus työssä hidastaa päätöksentekoa ja vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon. Työpaikka, jossa kehotetaan kysymään kysymyksiä, auttaa työntekijöitä kestämään epävarmuutta. Työnantaja ja esimiehet voivat ruokkia uteliaisuuden ilmapiiriä esittämällä itse kysymyksiä. Tärkeintä on, että ilmapiiri tukee kaikenlaisten kysymysten kysymistä, toisin sanoen: tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa.

+ 1 Uteliaisuus synnyttää rationaalisia ja luovia ratkaisuja

Uteliaat ihmiset tekevät vähemmän virheitä päätöksenteossa, sillä he ovat valmiita etsimään useampia ratkaisuja asetettuun haasteeseen. He ovat valmiita kyseenalaistamaan, keskustelemaan ja rakentamaan ideoita toisten ideoiden päälle. Uteliaisuuden ansiosta syntyy päätöksiä, jotka eivät nojaa stereotypioihin tai omiin olettamuksiin.

 

Lähde: Francesca Gino: Why Curiosity Matters, Harvard Business Review, September – October 2018.