Elon Tulevaisuustutka keräsi vastauksia työelämän tulevaisuusvisioista yhteensä 811 yrittäjältä tai toimihenkilöltä Suomesta ja ulkomailta. Ekologinen kestävyyskriisi ja teknologia toistuivat vastauksissa liiketoiminnan pääasiallisina muokkaajina, mutta niihin suhtautumisessa oli eroja. Elon palveluihin vastaajat toivoivat joustoa ja yrityksen omiin tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Lue lisää
  1. Ymmärrä toimialaasi koskevat riskit. Mieti mitä erityispiirteitä liittyy henkilöstön työnkuviin, millaisissa olosuhteissa he työskentelevät ja mitkä riskit ovat oleellisia juuri heille. Tätä voit kartoittaa esimerkiksi teettämällä henkilöstölle terveyskyselyn.
  2. Tee yhteistyötä esimiesten, työterveyden ja työeläkevakuutusyhtiön kanssa. He ovat kaikki asiantuntijoita, joilta saat tukea työkykyjohtamisen suunnitteluun ja käytännön toimenpiteisiin.
  3. Osallista henkilöstöä työkykyä
Lue lisää

Ladataan…