1. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Johto ei voi asettua työntekijöiden yläpuolelle tai ajaa vain omia etujaan. Aito välittäminen työntekijöistä ja oikeasti asioihin osaa ottaminen on tärkeää ja kertoo työntekijöille siitä, että heitä arvostetaan.

2. Yhteisöllisyys luo hyvää henkeä. Yhteisöllisyys syntyy tunteesta, että työpaikalla eletään samaa arkea. Konkreettinen esimerkki tästä…

Lue lisää

Me kaikki ymmärrämme, mitä helposti tapahtuu korvien välissä, kun jokin omassa arjessa on muuttumassa olennaisella tavalla. Reaktio voi olla pelonsekainen torjunta, joka herkästi näyttäytyy ulkopuolisille itsepäisenä muutosvastarintana. Tuntematon tulevaisuus ahdistaa ketä tahansa. Kun ympäristössä myllertävät kovat muutokset, joita kukaan ei yksin pysty hallitsemaan, on hedelmällisintä kiinnittää huomio siihen, mihin pystyy…

Lue lisää

Kaikissa työeläkeyhtiöissä TyEL-vakuutusmaksua alentaa asiakashyvitys. Asiakashyvitys on asiakkaalle siirrettävä osuus työeläkeyhtiön tuloksesta, johon vaikuttaa vakavaraisuus, sijoitustoiminnan tulos sekä toiminnan tehokkuus. Asiakashyvityksen suuruuteen vaikuttaa asiakkaan maksamat TyEL-vakuutusmaksut sekä asiakkuuden kesto Elossa. Mitä pidempään olet ollut Elon asiakkaana, sitä suuremman asiakashyvityksen saat.

Lue lisää

Jokainen meistä haluaa varmaankin pysyä mahdollisimman toimintakykyisenä pitkälle vanhuuteen. Fyysinen hyvä toimintakyky säilyy eläkeikään kuitenkin vain riittävän hyvien elintapojen avulla. Voimme elintavoillamme tukea jaksamistamme ja lisätä jopa toimintakykyisiä elinvuosia. Sattumalle ja huonolle tuurille emme tietenkään voi mitään, mutta ruokailemalla monipuolisesti ja terveellisesti, liikkumalla riittävästi, välttämällä tupakointia ja liiallista alkoholinkäyttöä ja…

Lue lisää
  1. Usko itseesi ja muihin. Kuuntele intuitiotasi, mutta kuuntele myös muiden mielipiteitä ja ota ne huomioon päätöksenteossa.
  2. Älä ajattele liikaa numeroita. Yrityksen talous pitää toki ymmärtää hyvin, mutta suuristakaan summista ei kannata turhaan stressata. Omaa taloutta ei voi verrata yrityksen talouteen.
  3. Anna itsellesi anteeksi. Olet myös ihminen ja aina ei voi…

Lue lisää

Ladataan…