Finanssialalla käynnissä oleva teknologinen murros on vertaansa vailla. Jos internet mullisti toimialan 90-luvulla, niin lohkoketjujen, alustatalouden, tekoälyn ja avointen rajapintojen yhteisvaikutus tulee räjäyttämään alan palvelukehityksen ja liiketoimintamallit, jopa arvonluontimekanismit.

Lue lisää

Työeläkeote on kuin veroehdotus. Sen voi halutessaan lukea vaikkapa tyylilläni edeten nurinkurisesti lopputuloksesta muuhun sisältöön. Tärkeintä on tarkistaa, että siinä on kaikki palaset kohdillaan ja jos jotain puutteita ilmenee, tehdä korjauspyyntö otteen tietoihin. Työeläkeote kuitenkin eroaa eräällä erittäin merkittävällä tavalla veroehdotuksesta. Siinä missä veroehdotus koskee yhden vuoden verotietoja –työeläkeotteen tiedot taas vaikuttavat loppuelämäsi eläkkeen määrään.

Lue lisää

Mitä pk-yrityksissä voisi tehdä hyvän henkilöstöjohtamisen ja työkyvyn edistämiseksi, kun resurssit ovat niukassa eikä pienissä tai keskisuurissa yrityksessä useinkaan ole henkilöstöasioihin perehtynyttä henkilöä? Päätöksen panostaa henkilöstöjohtamiseen on oltava johdon strateginen valinta. Kun halutaan panostaa yrityksen kilpailukykyyn tai kun haetaan kasvua, on syytä kiinnittää huomiota henkilöstöjohtamisen rakenteisiin. Kasvavat ja menestyvät yritykset…

Lue lisää

Terveydenhuollossa sairauspoissaolon ei pidä antaa pitkittyä. Mitä pidempään työntekijä on pois töistä sitä vaikeampi sinne on palata. Tämä johtuu siitä, että pitkä poissaolo aiheuttaa niin sanottua työntekokyvyttömyyttä, vaikka itse työkyky palautuisikin. Siksi tulee aktiivisesti miettiä sairausloman jatkamiselle vaihtoehtoja, jotka paremmin tukevat kuntoutumista ja työhön paluuta. Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo jakaa ajatuksiaan aiheesta videon muodossa >

Lue lisää

Elossa vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden valintaa. Syvennämme vastuullisen sijoittamisen sisältöä systemaattisesti ajankohtaisilla ja tärkeillä teemoilla. Järjestimme 14.3. Elossa seminaarin aiheesta: sijoitusten positiivinen ympäristövaikutus.

Lue lisää

Yrittäjän työolosuhteet muotoutuvat ensisijaisesti asiakkaiden tarpeiden eikä yrittäjän oman terveyden mukaan. Yrittäjä voi hyvin, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yritys menestyy. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että työn arjessa yrittäjän terveys ja työkyky olisivat turvassa. Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo kertoo blogissaan, miksi yrittäjän ja työterveyshuollon yhteistyö kannattaa.

Lue lisää

Kaikki yrityksessä on sen kulttuurin ilmentymää: henkilöstö, tuotteet, palvelut, maine, asiakkaat, toimintatavat, kumppanit ja näiden avulla saavutettava menestys. Yrityskulttuuri kuvaa tavat toimia ja sen, miksi yrityksessä ollaan juuri sellaisia kuin ollaan. Yrityskulttuuri on muotoutunut ajan kuluessa ja muovautuu edelleen jatkuvasti, usein omistajien ja johtajien näköiseksi. Yrityskulttuuri siis syntyy, halusitpa tai et, eikä sitä voi kopioida.

Lue lisää

Johtaminen edellyttää selkeää päämäärää ja mittareita, jotka kertovat luotettavasti, missä mennään ja millä nopeudella. Tämän lisäksi johtamisella on väliä vain, jos asioiden kulkuun voi aidosti vaikuttaa. Mikä on työkyvyn johtamisen tavoite ja miten sen saavuttamista voidaan mitata? Voiko yrityksen johto vaikuttaa henkilöstön työkykyyn?

Lue lisää

Ladataan…