Alkaneen vuoden työhommat ovat Elon eläkepalveluissa täydessä vauhdissa. Joskus työn tohinassa ei aina tule pysähdyttyä ajattelemaan, mitä kaikkea päättyneen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua. Sama kävi itselleni, kun tajusin, että kovasti rummutetusta eläkeuudistuksesta on kulunut jo vuosi. Vastahan valmistauduimme sen tuomiin muutoksiin!

Uudistus näkyi vuoden 2017 aikana hakemuksissa sekä asiakkaidemme…

Lue lisää

Maailma muuttuu. Tuotto-odotukset ovat alhaiset kaikissa perinteisissä omaisuusluokissa ja hajautushyötyihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Tilanne haastaa sijoittajan. Toisaalta sijoittajilla ei ole koskaan ennen ollut apuna näin paljon dataa, laskentatehoa, rajapintoja ja uusia menetelmiä datan käsittelyyn sekä analysointiin.

Lue lisää

Empatia on kuuma trendi ja kaikkien huulilla. Empatialla tarkoitetaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää toisten ihmisten tunteita. Empatian tunteminen ei kuitenkaan yksinään tarkoita sitä, että ihminen tekisi empatiallaan mitään. Siksi olisikin tärkeää valjastaa empatian tunteet aktiiviseksi empatiaksi, myötätunnoksi. Hyviksi teoiksi, jotka seuraavat empatian kokemuksista.

Empatiaa tutkivalta Miia Paakkaselta…

Lue lisää

Startax Finland Oy syntyi marraskuussa 2016, kun kaksi kilpailijaa, Relais Group Oy:n omistamat JA-Tools JA-Elektro ja Startax Auto-Electronics, yhdistyivät. Relais Group -konsernin toimitusjohtaja Arni Ekholm kertoo, miten yhteistyö Elon työhyvinvointipalveluiden kanssa on auttanut muutoksen johtamisessa. Elosta löytyi fuusiotilanteisiin hyväksi havaittuja toimintamalleja, ja yhteisen pohdinnan lopputuloksena syntyi suunnitelma työhyvinvoinnin, yrityskulttuurin ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Lue lisää

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) järjestämää vuosittaista NY Job Shadow -päivää vietettiin 31.10. Elo on osallistunut päivään aiempinakin vuosina, mutta ensimmäisen kerran sain itse mahdollisuuden osallistua jakaessani osan työpäivästäni 19-vuotiaan Saraella Kojon kanssa. Etukäteen pohdin, mitä haluaisin Saraellan työstäni oppivan. Päivän tärkeimmäksi tavoitteeksi halusin nostaa sen, että Saraella näkee elolaisten viihtyvän työssään ja tekevän sitä ilolla ja innolla.

Lue lisää

Ladataan…