Terveydenhuollossa sairauspoissaolon ei pidä antaa pitkittyä. Mitä pidempään työntekijä on pois töistä sitä vaikeampi sinne on palata. Tämä johtuu siitä, että pitkä poissaolo aiheuttaa niin sanottua työntekokyvyttömyyttä, vaikka itse työkyky palautuisikin. Siksi tulee aktiivisesti miettiä sairausloman jatkamiselle vaihtoehtoja, jotka paremmin tukevat kuntoutumista ja työhön paluuta. Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo jakaa ajatuksiaan aiheesta videon muodossa >

Lue lisää

Elossa vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden valintaa. Syvennämme vastuullisen sijoittamisen sisältöä systemaattisesti ajankohtaisilla ja tärkeillä teemoilla. Järjestimme 14.3. Elossa seminaarin aiheesta: sijoitusten positiivinen ympäristövaikutus.

Lue lisää

Yrittäjän työolosuhteet muotoutuvat ensisijaisesti asiakkaiden tarpeiden eikä yrittäjän oman terveyden mukaan. Yrittäjä voi hyvin, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yritys menestyy. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että työn arjessa yrittäjän terveys ja työkyky olisivat turvassa. Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo kertoo blogissaan, miksi yrittäjän ja työterveyshuollon yhteistyö kannattaa.

Lue lisää

Kaikki yrityksessä on sen kulttuurin ilmentymää: henkilöstö, tuotteet, palvelut, maine, asiakkaat, toimintatavat, kumppanit ja näiden avulla saavutettava menestys. Yrityskulttuuri kuvaa tavat toimia ja sen, miksi yrityksessä ollaan juuri sellaisia kuin ollaan. Yrityskulttuuri on muotoutunut ajan kuluessa ja muovautuu edelleen jatkuvasti, usein omistajien ja johtajien näköiseksi. Yrityskulttuuri siis syntyy, halusitpa tai et, eikä sitä voi kopioida.

Lue lisää

Johtaminen edellyttää selkeää päämäärää ja mittareita, jotka kertovat luotettavasti, missä mennään ja millä nopeudella. Tämän lisäksi johtamisella on väliä vain, jos asioiden kulkuun voi aidosti vaikuttaa. Mikä on työkyvyn johtamisen tavoite ja miten sen saavuttamista voidaan mitata? Voiko yrityksen johto vaikuttaa henkilöstön työkykyyn?

Lue lisää

Uusi vuosi 2017 tuo mukanaan muutoksia eläketurvaan. Eläkeuudistus nostaa vanhuuseläkeikää, muuttaa eläkkeen karttumia sekä tuo kaksi uutta eläkelajia. Myös vakuuttamisvelvollisuuden ikärajoihin tulee muutoksia. Työeläkkeen perusperiaatteet kuitenkin säilyvät ennallaan: eläkettä kertyy työskentelystä eli mitä pidempään työskentelet, sitä paremman eläkkeen saat.

Lue lisää

Elon järjestämässä Data Science hackathonissa hakkeritiimiä hakee uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tuoda apuja erityisesti yrittäjien arkeen. Hackathonin avausseminaarissa biohakkeri Teemu Arina kertoi miten teknologia auttaa ihmistä elämään luonnonmukaisemmin ja terveemmin. Oheisessa vlogauksessa irtomietteitä asian tiimoilta.

Lue lisää

Ladataan…